Nuachtlitir #38: Aibreán 2017

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

Thug breis is míle múinteoir bunscoile faoi chúrsa EPV de chuid Ghaelchultúir anuraidh

D’éirigh le breis agus míle múinteoir bunscoile cúrsa EPV a chur i gcrích ar ranganna.com an samhradh seo caite, agus táimid ag súil le níos mó daoine a mhealladh arís i mbliana!

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí EPV ar líne: Agallamh le Jenny McCabe

An mhí seo labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le Jenny McCabe, múinteoir bunscoile atá tar éis roinnt mhaith cúrsaí EPV a dhéanamh le Gaelchultúr, agus a mbeidh tuilleadh á ndéanamh aici i mbliana.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Ghaelchultúir: Scoláireacht agus próiseas iontrála

Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr arís an fómhar seo agus beidh scoláireacht (is é sin, an cúrsa saor ó tháillí) ar fáil do dhuine amháin de na mic léinn a thabharfaidh faoi.

Tuilleadh eolais anseo ...

Tionól Gaeilge UCD dírithe ar mhúinteoirí bunscoile agus ar an bpobal i gcoitinne

I mbliana, den chéad uair riamh, beidh Tionól Gaeilge UCD á reáchtáil ag Bord na Gaeilge sa choláiste sin, idir 31 Iúil agus 4 Lúnasa 2017. Beidh an scoil samhraidh seo, atá á reáchtáil i gcomhar le Gaelchultúr, ar siúl ó mhaidin Dé Luain go dtí am lóin Dé hAoine ar champas Belfield agus beidh múinteoirí bunscoile a fhreastalóidh uirthi i dteideal trí lá EPV a fháil.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ag lorg caitheamh aimsire nua an samhradh seo? Tabhair faoi rang Gaeilge le Gaelchultúr!

Tá na laethanta ag dul chun síneadh agus ní fada go mbeidh ranganna oíche an tsamhraidh ag tosú i nGaelchultúr!

Tuilleadh eolais anseo ...

Blaiseadh den Ghaeilge

Beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr an Satharn seo, 22 Aibreán, le deis a thabhairt dóibhsean ar spéis leo cúrsa Gaeilge a dhéanamh linn triail a bhaint as rang samplach ar dtús.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge – freagraí ar chruacheisteanna agus leigheas ar an éiginnteacht ó thaobh na gramadaí de

Clásal coibhneasta díreach nó indíreach? “Maidin samhraidh” nó “maidin shamhraidh”? “Baill an bhoird bainistíochta” nó “baill an bhoird bhainistíochta”? “Daltaí an dara bliain” nó “daltaí na dara bliana”? Ar mhaith leat freagra a fháil faoi dheireadh ar cheisteanna teanga agus gramadaí atá do do chrá le fada? Tapaigh an deis an samhradh seo, mar sin!

Tuilleadh eolais anseo ...

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ag dul ó neart go neart

Nuair a cuireadh tús leis an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil in 2012, níor ghlac ach ceathrar mac léinn páirt ann. Beagnach cúig bliana níos déanaí tá breis is 820 mac léinn tar éis an cúrsa a dhéanamh, agus níl aon amhras ach go bhfuil an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ag dul ó neart go neart.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár múinteoirí 7: Seán Ó Catháin

Sa tsraith seo, tugaimid deis do léitheoirí na nuachtlitreach aithne a chur ar na múinteoirí a bhíonn ag teagasc ar chúrsaí Gaeilge Ghaelchultúir. Is é Seán Ó Catháin as cathair na Gaillimhe an múinteoir atá á chur in aithne againn daoibh an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Gheobhaidh tú síntiús trí mhí saor in aisce do chúrsa ar ranganna.com má cheannaíonn tú ceann d’fhoilseacháin Ghaelchultúir d’fhoghlaimeoirí fásta ó siopa.ie!

Tuilleadh eolais anseo ...

Feidhmeannach Margaíochta nua ceaptha ag Gaelchultúr

Ag tús mhí an Mhárta, chuaigh Feidhmeannach Margaíochta nua, Michelle Seoighe, i mbun oibre le Gaelchultúr.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: Go Deo, Go Deo

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá dearbhán de luach €100, ar féidir é a chaitheamh ar rang oíche le Gaelchultúr, le buachan an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an chomórtais

Comhghairdeas le buaiteoir chomórtas mhí Eanáir!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: www.portraidi.ie

Is cartlann dhigiteach dhátheangach é www.portraidi.ie inar féidir teacht ar eolas faoi scríbhneoirí comhaimseartha na Gaeilge. Tá idir ghrianghraif, bheathaisnéisí, shleachta agus chomhaid fuaime ar fáil ar an suíomh, agus táthar ag cur leis de réir a chéile.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...