Nuachtlitir #48: Aibreán 2020

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

Deiseanna fostaíochta den scoth ar fáil dóibhsean a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu

Tá deiseanna fostaíochta iontacha ar fáil na laethanta seo do dhaoine a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus is cinnte gur fiú go mór dóibhsean atá ag iarraidh an caighdeán sin a bhaint amach tabhairt faoi iarchéim - an Dioplóma Iarchéim san Aistriúchán, cuir i gcás.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán: tuairimí beirt mhac léinn

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ó bhí 2013 ann agus beidh an cúrsa ar fáil arís i mbliana, ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le beirt mhac léinn atá díreach tar éis an cháilíocht a ghnóthú le fáil amach conas a chuaigh an cúrsa chun tairbhe dóibh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ag foghlaim na Gaeilge le ranganna.com

Ó cuireadh tús le suíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, i mí na Bealtaine 2008, tá daoine as gach cearn den domhan tar éis an acmhainn seo a úsáid le Gaeilge a fhoghlaim nó cur lena gcuid eolais ar an teanga – Shane Wagy ó Ollscoil Notre Dame ina measc. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir leis le fáil amach céard a shíl sé de na trí chúrsa atá déanta aige go dtí seo ar an suíomh.

Tuilleadh eolais anseo ...

10 dtáirge a chabhróidh leatsa Gaeilge a thabhairt do do chuid páistí sa bhaile

A luaithe agus a thiocfaidh maolú ar na srianta atá i bhfeidhm in Éirinn agus a bheidh siopa.ie ag feidhmiú an athuair, b’fhéidir go mbeadh suim agat cuid de na táirgí Gaeilge atá liostaithe anseo a ordú, go háirithe más mian leat cabhrú le do chuid páistí feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ranganna Gaeilge beo ar líne Ghaelchultúir: deis iontach d'fhoghlaimeoirí ar fud an domhain

An samhradh seo, den chéad uair riamh, beidh ranganna Gaeilge ginearálta do dhaoine fásta á dtairiscint ag Gaelchultúr beo ar líne. Mar sin, is cuma cén áit a bhfuil tú ar chlár an domhain, beidh tú ábalta páirt a ghlacadh iontu!

Tuilleadh eolais anseo ...

Blaiseadh den Ghaeilge

Beidh ranganna samplacha ar líne á reáchtáil ag Gaelchultúr dóibh siúd a bhfuil spéis acu tabhairt faoi chúrsa Gaeilge beo ar líne an samhradh seo. Más mian leat triail a bhaint as ceann de na ranganna seo agus blaiseadh a fháil den stíl mhúinteoireachta atá againn, léigh leat!

Tuilleadh eolais anseo ...

An Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge ar fáil go hiomlán ar líne an samhradh seo

An samhradh seo, beidh an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge á thairiscint ag Gaelchultúr go hiomlán ar líne den chéad uair riamh! Mar sin, má tá suim agatsa barr feabhais a chur ar do chuid scileanna gramadaí gan an teach a fhágáil, seo an cúrsa duit!

Tuilleadh eolais anseo ...

Tionól Gaeilge UCD le bheith ar siúl ar líne

Seachas Tionól Gaeilge UCD a chur ar ceal de bharr na srianta atá i bhfeidhm faoi láthair, tá cinneadh déanta ag lucht eagraithe na scoile samhraidh seo, Gaeltacht UCD, leagan níos giorra a chur ar fáil ar líne, idir 29 Meitheamh agus 1 Iúil.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár léachtóirí: Eimear Ní Chinnéide

Tá Eimear Ní Chinnéide ag obair mar léachtóir le Gaeilge le Gaelchultúr ó bhí mí Lúnasa 2019 ann agus tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil i measc na gcúrsaí a mbíonn sí ag múineadh orthu. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir léi le déanaí chun níos mó eolais a fháil fúithi agus le fáil amach faoin taithí atá aici in earnáil na Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Siopa.ie: Cluichí spraíúla don teaghlach ar fad

De bhrí go bhfuil oiread daoine sáinnithe sa bhaile faoi láthair, tá an-tóir ar chluichí cláir agus ar chluichí cártaí arís. Má tá spéis agatsa triail a bhaint as cinn Ghaeilge tar éis na dianghlasála, tá deich moladh den scoth againn duit san alt seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dianchúrsa Ullmhúcháin d'Agallamh Gaeilge Hibernia ar fáil ar líne anois

An bhfuil tú ag smaoineamh ar chur isteach ar an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) le Hibernia? Má tá, is féidir le Gaelchultúr cabhrú leat ullmhú don agallamh Gaeilge!

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá dearbhán de luach €100 do ranganna beo ar líne an tsamhraidh á thairiscint mar dhuais do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an chomórtais

Comhghairdeas le Tadhg Delaney, a bhuaigh comórtas nuachtlitir mhí Eanáir!

Tuilleadh eolais anseo ...

Fillteog Falafel Biatais le Blastán Tahini agus Oráiste: oideas cófra stórais álainn ó MO Food Blog

Tá níos mó ama le caitheamh ag go leor againn sa chistin faoi láthair, ach tá níos lú deiseanna againn dul amach ag siopadóireacht. Is fiú, mar sin, oidis a bheith againn a bhaineann úsáid as oiread comhábhar agus is féidir ón gcófra stórais. Chuige sin, tá oideas speisialta curtha le chéile ag Diarmuid Ó Mathúna ó MO Food Blog do léitheoirí nuachtlitir Ghaelchultúir atá furasta, saor agus sláintiúil!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: litreoir Pota Focal

Tá sé riachtanach seiceálaí litrithe a úsáid agus tú ag scríobh na Gaeilge, go háirithe má úsáideann tú an teanga go rialta i do chuid oibre. Molaimidne i nGaelchultúr dár bhfoghlaimeoirí agus dár gcuid mac léinn GaelSpell a cheannach agus a íoslódáil ach tá leagan ar líne ar fáil freisin dóibhsean nach bhfuil ag iarraidh íoc as an seiceálaí litrithe sin.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deiseanna duitse a bheith mar chuid de phobal na Gaeilge ar líne

Tá go leor moltaí againn san alt seo daoibhse atá ag iarraidh a bheith mar chuid de phobal na Gaeilge ar líne agus cur le bhur gcuid scileanna teanga.

Tuilleadh eolais anseo ...