Nuachtlitir #42: Bealtaine 2018

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

Cúrsaí ar líne do mhúinteoirí bunscoile á dtairiscint ag Gaelchultúr arís i mbliana

Tá cúrsaí EPV ar líne á dtairiscint ag Gaelchultúr do mhúinteoirí bunscoile le naoi mbliana anois agus gach samhradh tá breis agus míle múinteoir ag tabhairt faoi cheann amháin nó níos mó den dá chúrsa dhéag atá ar fáil ón gcomhlacht.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí EPV ar líne: Agallamh le Deirbhle Ní Chorrduibh

Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le Deirbhle Ní Chorrduibh, múinteoir bunscoile a rinne cúrsa EPV le Gaelchultúr cheana agus a mbeidh ceann eile á dhéanamh aici i mbliana.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Ghaelchultúir: Comhairle d’iarratasóirí

Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr den séú huair an fómhar seo agus tá comhairle le fáil san alt seo dóibhsean a bhfuil sé i gceist acu tabhairt faoi scrúdú iontrála an chúrsa.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán bronnta ar an gceathrú grúpa mac léinn

Ag searmanas a bhí ar siúl i dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath ag deireadh mhí Aibreáin, bronnadh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar an gceathrú grúpa mac léinn a thug faoin gcúrsa le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr.

Tuilleadh eolais anseo ...

Folúntas: Bainisteoir Forbartha Curaclaim

Tá post lánaimseartha mar Bhainisteoir Forbartha Curaclaim ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh buan atá i gceist agus beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifigí na hinstitiúide i lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Tuilleadh eolais anseo ...

Foghlaim na Gaeilge: dearcadh beirt fhoghlaimeoirí

Le déanaí, labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le beirt fhoghlaimeoirí, Niamh Ní Riain as Baile Átha Cliath agus Riccardo Superbo as an Iodáil, atá tar éis cúpla rang oíche a dhéanamh le Gaelchultúr, lena gcuid tuairimí a fháil faoin nGaeilge agus faoi fhoghlaim na teanga.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deich gcruacheist ghramadaí

Tá tráth na gceist curtha le chéile againn daoibhse ar spéis libh an ghramadach. An bhfuil fonn ortsa tabhairt faoin dúshlán? Agus más mian leat cur le do chruinneas gramadaí, tá réiteach na faidhbe sin againn duit freisin!

Tuilleadh eolais anseo ...

An Ghaeilge sa Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Ó cuireadh tús leis an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (TGG) cúig bliana go leith ó shin, tá nach mór céad duine ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí tar éis an cháilíocht a bhaint amach. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúr le beirt bhall foirne de chuid na Roinne le gairid le fáil amach faoin taithí a bhí acu agus iad i mbun an TGG agus faoin gcaoi a bhfuil an cúrsa tar éis dul i bhfeidhm orthu.

Tuilleadh eolais anseo ...

Bronnadh an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil - Gailearaí

Ag ócáid a bhí ar siúl i nGaelchultúr Déardaoin, 3 Bealtaine, bhronn an Teachta Dála Catherine Connolly a gcuid teastas ar mhic léinn ó réimse eagraíochtaí stáit a bhain an cháilíocht amach le déanaí.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár múinteoirí 11: Donncha Ó Murchú

Sa tsraith seo, tugaimid deis do léitheoirí na nuachtlitreach aithne a chur ar na múinteoirí a bhíonn ag teagasc ar chúrsaí Gaeilge Ghaelchultúir. Is é Donncha Ó Murchú as Baile Átha Cliath an múinteoir atá á chur in aithne againn daoibh an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Le ceiliúradh a dhéanamh ar dheich mbliana de Gramadach gan Stró! i mbliana tá margadh an-speisialta againn do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir: má cheannaíonn tú eagrán 4 de Gramadach gan Stró! tabharfar síntiús trí mhí saor in aisce duit ar an gcúrsa den teideal céanna ar ranganna.com!

Tuilleadh eolais anseo ...

Múinteoirí agus ceartaitheoirí á lorg ag Gaelchultúr

Ag lorg obair pháirtaimseartha? Tá Gaelchultúr ag cur lena phainéal múinteoirí agus ceartaitheoirí faoi láthair.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeacht Gaeilge - Féile na Gealaí

Is féile cheoil chomhaimseartha Ghaeilge í Féile na Gealaí, a bheidh á reáchtáil den tríú huair i Ráth Chairn, Contae na Mí, ón 15-17 Meitheamh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: Bábóg na Bealtaine

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas na míosa

An mhí seo, tá duais den chéad scoth atá againn daoibh, a léitheoirí: áit ar Thionól Gaeilge UCD! Beidh an scoil samhraidh seo ar siúl idir 2 agus 6 Iúil ar champas na hollscoile in Belfield, Baile Átha Cliath 4.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an chomórtais

Comhghairdeas le buaiteoir chomórtas mhí an Mhárta!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa - mofoodblog.com

Is cuma cé acu cócaire oilte thú nó duine nach bhfuil ach cúpla oideas ar eolas aige, cuirfidh tú spéis i nasc na míosa seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...