Nuachtlitir #37: Eanáir 2017

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

Borradh leanúnach faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (Gailearaí)

Tá beagnach 700 duine tar éis tabhairt faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ag leibhéil éagsúla ó chuir Gaelchultúr tús leis an gcúrsa sin, atá dírithe ar fhostaithe na hearnála poiblí, in 2012. Is ionann sin agus méadú de thart ar 50% i líon na bhfoghlaimeoirí in aghaidh na bliana.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán: Agallamh le hiarmhac léinn

Ag smaoineamh ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a dhéanamh an fómhar seo? Léigh faoin taithí a bhí ag Siobhán McNamara, a thug faoin Dioplóma in 2013/14.

Tuilleadh eolais anseo ...

Bealaí éagsúla le hullmhú d’agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) le Gaelchultúr

An bhfuil tú ag smaoineamh ar chur isteach ar an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)? Tá neart bealaí againn le cabhrú leat ullmhú don agallamh Gaeilge!

Tuilleadh eolais anseo ...

Folúntas: Bainisteoir Forbartha Gnó le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr

Tá eolas anseo maidir le post buan atá ar fáil mar Bhainisteoir Forbartha Gnó le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deich gcruacheist ghramadaí

Tá tráth na gceist curtha le chéile againn daoibhse ar spéis libh an ghramadach. An bhfuil fonn ortsa tabhairt faoin dúshlán sin? Agus más mian leat cur le do chruinneas gramadaí, tá réiteach na faidhbe sin againn duit freisin!

Tuilleadh eolais anseo ...

Ranganna oíche Ghaelchultúir ag dul ó neart go neart

An fómhar seo caite d’fhreastail níos mó daoine ar ranganna oíche le Gaelchultúr i mBaile Átha Cliath ná mar a d’fhreastail orthu riamh roimhe sin. Bí thusa linn an t-earrach seo agus b’fhéidir go sáróimis an churiarracht sin!

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár múinteoirí 6: Caitlín Nic Íomhair

Sa tsraith seo, tugaimid deis do léitheoirí na nuachtlitreach aithne a chur ar na múinteoirí a bhíonn ag teagasc ar chúrsaí Gaeilge Ghaelchultúir. Is í Caitlín Nic Íomhair as Contae an Dúin an múinteoir atá á cur in aithne againn daoibh an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Tionól Gaeilge á reáchtáil ag Bord na Gaeilge UCD den chéad uair

I mbliana den chéad uair riamh, beidh scoil samhraidh, Tionól Gaeilge UCD, á reáchtáil ag Bord na Gaeilge san ollscoil sin, idir 31 Iúil agus 4 Lúnasa 2017. Beidh an scoil samhraidh seo, atá á reáchtáil i gcomhar le Gaelchultúr, ar siúl ó mhaidin Dé Luain go dtí am lóin Dé hAoine ar champas Belfield.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Má cheannaíonn tú ceann amháin dár n-acmhainní foghlama Póstaer PearsanRéalta an Ranga roimh dheireadh mhí Feabhra gheobhaidh tú ceann eile saor in aisce.

Tuilleadh eolais anseo ...

Tús curtha le sraith úrnua ar ClubLeabhar.com

Cuireadh tús le sraith úrnua de chuid ClubLeabhar.com níos luaithe an mhí seo agus, mar is gnáth, tá an-éagsúlacht ag baint leis na leabhair atá roghnaithe againn.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Pop Up Gaeltacht

Beidh na Gaeil ag cruinniú le chéile arís in P. Macs i mBaile Átha Cliath ar an 26 Eanáir don tríú Pop Gaeltacht.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: Tá Dhá Ghabhairín Bhuí Agam

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá dearbhán de luach €100, ar féidir é a chaitheamh ar rang oíche le Gaelchultúr, le buachan an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoirí an chomórtais

Comhghairdeas le buaiteoirí chomórtas mhí Mheán Fómhair!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: Treoirfhíseáin an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge

Déan cinnte go bhfuil an leas is fearr á bhaint agat as an bhFoclóir Nua Béarla-Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...