Nuachtlitir #43: Eanáir 2019

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

An-tóir ar an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil i gComhairle Contae Mhaigh Eo

Tá an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil á reáchtáil ag Gaelchultúr i gComhairle Contae Mhaigh Eo ó bhí 2015 ann agus tá 120 fostaí, as gach rannóg de chuid na heagraíochta, tar éis tabhairt faoi. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le déanaí le Marian Uí Mháille ó Oifig na Gaeilge sa Chomhairle maidir leis na pleananna atá acu ó thaobh na teanga de.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil: tuairim foghlaimeora

Is fostaí de chuid Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin í Christine Murphy agus is beag deis a bhí aici an Ghaeilge a labhairt ó bhí sí ar scoil – go dtí gur cuireadh an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ar fáil ina hionad oibre an fómhar seo caite. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir léi le fáil amach conas a d’éirigh léi ar an gcúrsa.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Ghaelchultúir: Scoláireacht agus próiseas iontrála

Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr arís an fómhar seo agus beidh scoláireacht (is é sin, an cúrsa saor ó tháillí) ar fáil do dhuine amháin de na mic léinn a thabharfaidh faoi.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deich gcruacheist ghramadaí

Tá tráth na gceist curtha le chéile againn daoibhse ar spéis libh an ghramadach. An bhfuil fonn ortsa tabhairt faoin dúshlán? Agus más mian leat cur le do chruinneas gramadaí, tá réiteach na faidhbe sin againn duit freisin!

Tuilleadh eolais anseo ...

Scéim intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh

Tá deis ann anois tréimhse cúig mhí a chaitheamh ar thaithí oibre i gceann d’institiúidí an Aontais Eorpaigh, a bhuí le scéim intéirneachta a bhunaigh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta anuraidh. Is fiú go mór a leithéid de thaithí a fháil, dar le hÁine Mills, céimí de chuid Choláiste na Tríonóide a bhfuil tréimhse díreach caite aici sa Bhruiséil.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ranganna oíche Ghaelchultúir ar tí tosú arís

An fómhar seo caite d’fhreastail níos mó daoine ar ranganna oíche le Gaelchultúr i mBaile Átha Cliath ná mar a d’fhreastail orthu riamh roimhe sin. Bí thusa linn an t-earrach seo agus b’fhéidir go sáróimis an churiarracht sin!

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár múinteoirí 12: Oisín Ó Doinn

Sa tsraith seo, tugaimid deis do léitheoirí na nuachtlitreach aithne a chur ar na múinteoirí a bhíonn ag teagasc ar chúrsaí Gaeilge Ghaelchultúir. Is é Oisín Ó Doinn as Baile Átha Cliath an múinteoir atá á chur in aithne againn daoibh an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Tionól Gaeilge UCD á reáchtáil den tríú huair i mbliana

Den triú bliain as a chéile, beidh scoil samhraidh, Tionól Gaeilge UCD, á reáchtáil ag Bord na Gaeilge san ollscoil sin, idir 1 agus 5 Iúil 2019. Beidh an scoil samhraidh seo, atá á heagrú i gcomhar le Gaelchultúr, ar siúl ó mhaidin Dé Luain go dtí am lóin Dé hAoine ar champas Belfield.

Tuilleadh eolais anseo ...

Taithí Astúraigh ar fhoghlaim na Gaeilge

An bhliain seo caite rinne Sergio Fernández Redondo ó Asturias i dtuaisceart na Spáinne Leibhéal 3 den Teastas sa Ghaeilge Gairmiúil. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir leis le fáil amach cad a cheap sé den chúrsa.

Tuilleadh eolais anseo ...

Sraith nua de chuid ClubLeabhar.com tosaithe

Tá tús curtha le sraith úrnua de chuid ClubLeabhar.com an mhí seo agus beidh sé shaothar éagsúla mar leabhar na míosa idir seo agus mí an Mheithimh. Aistriúcháin agus saothair nuascríofa, úrscéalta agus gearrscéalta – tá éagsúlacht mhór ar fáil i rogha leabhar Clubleabhar.com an t-earrach seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge

Beidh go leor imeachtaí Gaeilge ar siúl sna míonna atá romhainn, an Pop Up Gaeltacht, REIC agus an Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach ina measc.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Tá margadh thar a bheith speisialta againn do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo: táimid ag tabhairt lascaine 5% ar phraghas ranganna oíche an earraigh dóibhsean a chláróidh do cheann acu faoi 5.00pm, Déardaoin, 31 Eanáir 2019.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá Gaelchultúr ag tabhairt deis do léitheoirí na nuachtlitreach seo leabhair shraith an earraigh de ClubLeabhar.com a bhuachan.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an chomórtais

Comhghairdeas le buaiteoir chomórtas mhí na Bealtaine!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: www.focal.ie

Is áis an-úsáideach é focal.ie, bunachar d’fhocail na Gaeilge comhaimseartha ar líne atá á fhorbairt ag Foras na Gaeilge mar thionscadal comhthreomhar le tionscadal an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...