Nuachtlitir #47: Eanáir 2020

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil: Tuairimí Walter Jayawardene faoin gcúrsa

Tá cáilíocht bainte amach ag Walter Jayawardene ag trí leibhéal éagsúla den Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (TGG) ó bhí 2018 ann. Rinne sé Leibhéal 4 ar dtús agus ansin thug sé faoi Leibhéil 5 agus 6 anuraidh. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le Walter chun a chuid tuairimí a fháil maidir leis an gcúrsa.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deiseanna Duitse: Achoimre ar chomhairle na n-aíonna

Le linn na sraithe ‘Deiseanna Duitse’, a craoladh ar Facebook Live anuraidh, cuireadh agallamh ar dhaoine éagsúla atá ag obair in earnálacha ina bhfuil béim ar ardchaighdeán Gaeilge. San alt seo, féachaimid ar chuid den chomhairle a bhí ag na haíonna sin dóibhsean ar spéis leo cur lena gcuid scileanna Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Ghaelchultúir: Scoláireacht agus próiseas iontrála

Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr arís an fómhar seo agus beidh scoláireacht, is é sin, an cúrsa saor ó tháillí, ar fáil do dhuine amháin de na mic léinn a thabharfaidh faoi.

Tuilleadh eolais anseo ...

Tionól Gaeilge UCD á reáchtáil den cheathrú huair i mbliana

Den cheathrú bliain as a chéile, beidh scoil samhraidh, Tionól Gaeilge UCD, á reáchtáil ag Gaeltacht UCD san ollscoil sin, idir 29 Meitheamh agus 3 Iúil 2020. Beidh an scoil samhraidh seo, atá á heagrú i gcomhar le Gaelchultúr, ar siúl ó mhaidin Dé Luain go dtí am lóin Dé hAoine ar champas Belfield.

Tuilleadh eolais anseo ...

'Bhain mé idir thaitneamh agus tairbhe as an Dianchúrsa', a deir Bainisteoir Raidió na Life

Rinne Muiris Ó Fiannachta, Bainisteoir Stáisiúin le Raidió na Life, an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge le Gaelchultúr an fómhar seo caite. Labhraíomar leis le gairid le fáil amach conas a bhraith sé a bheith ar ais sa seomra ranga.

Tuilleadh eolais anseo ...

An-ráchairt ar ranganna oíche Ghaelchultúir faoi láthair

An fómhar seo caite d’fhreastail níos mó daoine ar ranganna oíche le Gaelchultúr i mBaile Átha Cliath ná mar a d’fhreastail orthu riamh roimhe sin. Bí thusa linn an t-earrach seo agus b’fhéidir go sáróimid an churiarracht sin!

Tuilleadh eolais anseo ...

Taithí beirt fhoghlaimeoirí a thug faoi ranganna oíche Ghaelchultúir

Chuir Gaelchultúr tús le sraith agallamh ar Facebook Live le déanaí chun eolas a scaipeadh faoi ranganna oíche an chomhlachta agus chun tuairimí agus smaointe a fháil ó bheirt fhoghlaimeoirí a bhfuil roinnt mhaith ranganna oíche déanta acu.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deiseanna teagaisc le Gaelchultúr

An bhfuil spéis agatsa a bheith ag teagasc le Gaelchultúr? Léigh leat, mar sin!

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

An tairiscint atá againn an mhí seo ná cóip saor in aisce de ‘Quickguide Irish Grammar’ má cheannaíonn tú foilseachán de chuid Ghaelchultúir ó siopa.ie.

Tuilleadh eolais anseo ...

An-éagsúlacht ag baint le leabhair shraith an earraigh de ClubLeabhar.com

Tá tús curtha le sraith úrnua de chuid ClubLeabhar.com an mhí seo agus beidh sé shaothar éagsúla mar leabhar na míosa idir seo agus mí an Mheithimh. Aistriúcháin agus saothair nuascríofa, úrscéalta agus gearrscéalta – tá éagsúlacht mhór ar fáil i rogha leabhar Clubleabhar.com an t-earrach seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá dearbhán €100 do ranganna oíche an earraigh á thairiscint mar dhuais do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an chomórtais

Comhghairdeas le Siobhán Ní Mhurchú, a bhuaigh comórtas nuachtlitir mhí Mheán Fómhair!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: The Green Book

Tá eolas luachmhar le fáil sa ‘Green Book’ a rachaidh chun sochair dóibhsean ar spéis leo tréimhse oiliúna a chaitheamh i gceann de thíortha an Aontais Eorpaigh nó a bhfuil suim acu post a bhaint amach i dtír eile de chuid an AE.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...