Nuachtlitir #2: Iúil 2010

Fáilte!

Beatha agus sláinte! Tá fáilte romhat chuig an dara heagrán de nuachtlitir Ghaelchultúir. Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as!

Gaelchultúr

Dianchúrsa Gaeilge ag Meánleibhéal 1

I mí Mheán Fómhair beidh Gaelchultúr ag cur tús le Dianchúrsa Gaeilge ag Meánleibhéal 1. Tá an dianchúrsa seo forbartha ag an gcomhlacht chun cabhrú le daoine feabhas a chur ar a gcuid scileanna Gaeilge in achar gearr ama.

Tuilleadh eolais anseo ...

An dara Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge

Chuir Gaelchultúr tús leis an gcéad Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge i mí na Bealtaine i mbliana agus tá breis is 20 duine ag freastal air faoi láthair - duine i Londain, duine san Eilvéis agus duine in Canberra na hAstráile ina measc. Cuirfear tús leis an gcéad dianchúrsa eile Dé Sathairn, 11 Meán Fómhair 2010.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ceardlanna amhránaíochta agus rince ar an sean-nós

Tá sraith cheardlann ar an amhránaíocht agus ar an rince ar an sean-nós á reáchtáil ag Gaelchultúr i mí Iúil agus mí Lúnasa. Bhí an chéad cheardlann sa tsraith sin ar siúl sa Culture Box, Barra an Teampaill, mar chuid den fhéile The Summer Sensational.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dianchúrsa Ullmhúcháin d'Agallamh Gaeilge an Dioplóma Iarchéime san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)

Tá go leor daoine ag cur isteach ar an Dioplóma Iarchéime san Oideachas faoi láthair mar gheall ar na deiseanna nua a bheidh ag teacht chun cinn i réimse an oideachais. Le freastal ar riachtanais na ndaoine seo, tá dianchúrsaí ullmhúcháin á reáchtáil ag Gaelchultúr chun iad a dhéanamh réidh don agallamh Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dianchúrsaí Gaeilge cúig lá do mhúinteoirí, i gcomhar le COGG

Beidh dianchúrsaí Gaeilge do mhúinteoirí atá ag obair i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge á reáchtáil ag Gaelchultúr i gcomhar le COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta), i gColáiste de hÍde, Tamhlacht idir 16 – 20 Lúnasa.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Seo thíos liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile:

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa

Is leabhrán dátheangach é Do Ghairm le Gaeilge atá curtha le chéile ag an tseirbhís Graduate Careers Ireland.

Tuilleadh eolais anseo ...

Leid theicniúil na míosa

Agus tú ag úsáid MS Word, tabharfaidh tú faoi deara go ndéantar nithe áirithe a ‘cheartú’ go huathoibríoch agus tú ag clóscríobh, e.g. athraítear ‘briathar’ go ‘breather’ agus ‘i’ beag go ‘I’ mór. D’fhéadfadh sé seo deacrachtaí a chruthú agus tú ag scríobh sa Ghaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...