Nuachtlitir #27: Iúil 2014

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

Cúrsaí EPV ar fáil ar réimse gléasanna agus sa seomra ranga

Tá naoi gcúrsa Gaeilge ar líne á dtairiscint ag Gaelchultúr do mhúinteoirí bunscoile i mbliana, agus is féidir tabhairt fúthu ar ghuthán cliste, táibléad, ríomhaire glúine agus, gan amhras, ar ríomhaire deisce. Agus dóibh siúd ar fearr leo cur chuige traidisiúnta, tá dhá chúrsa sa seomra ranga á dtairiscint ag an gcuideachta den chéad uair an samhradh seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí EPV Ghaelchultúir: Dearcadh rannpháirtí

Tá dhá chúrsa EPV ar líne de chuid Ghaelchultúir déanta ag Emilí Ní Iarnáin, ar múinteoir bunscoile í i gcathair na Gaillimhe. Mhínigh sí do Nuachtlitir Ghaelchultúir cad a thaitin léi faoi na cúrsaí sin.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Ghaelchultúir: conas ullmhú don scrúdú iontrála

Tá comhairle le fáil san alt seo maidir le hullmhú do scrúdú iontrála an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, a bheidh á thairiscint ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr den dara huair an fómhar seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: Inis Oírr

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dearadh agus leagan amach úrnua do ranganna.com

Tá athdhearadh iomlán déanta ag Gaelchultúr ar shuíomh ríomhfhoghlama an chomhlachta, ranganna.com, agus den chéad uair riamh oibríonn an suíomh 100% ar ghléasanna móibíleacha.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ar fáil arís san fhómhar

Tá an-suim léirithe ag cuid mhór eagraíochtaí agus daoine aonair sa Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ó cuireadh tús leis beagnach dhá bhliain ó shin agus beidh an cúrsa ar fáil arís an fómhar seo, ag trí leibhéal éagsúla.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsa le teacht i bhfóir ar mhúinteoirí in
iar-bhunscoileanna Gaeilge

Más múinteoir tú in iar-bhunscoil Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge agus más mian leat feabhas a chur ar do scileanna teanga agus ar do thuiscint ar an ngramadach, nó go díreach a bheith níos muiníní agus tú i mbun cumarsáide sa teanga, tá cabhair ar fáil duit an samhradh seo – agus í saor in aisce!

Tuilleadh eolais anseo ...

Post lánaimseartha le Gaelchultúr / Scoláireacht M.Phil.

Tá eolas san alt seo faoi phost lánaimseartha atá ar fáil i nGaelchultúr agus faoi scoláireacht/intéirneacht do dhuine a mbeadh suim aige nó aici tabhairt faoi chéim Mháistreachta (M.Phil.) i bPróiseáil Urlabhra agus Teanga.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: mng agus Rock & Roam - turasóireacht dhátheangach agus eachtraíocht sa Ghaeltacht

Tá blaiseadh de chultúr na Gaeltachta agus d’áilleacht chósta an Atlantaigh agus réimse leathan gníomhaíochtaí spraíúla – idir chadhcáil, shiúl sléibhe, sheoltóireacht, dhreapadóireacht agus a lán rudaí eile – á dtairiscint ag mng, comhlacht dúchasach dátheangach i nGaeltacht Dhún na nGall.

Tuilleadh eolais anseo ...

Podchraoltaí nua curtha ar fáil ag ClubLeabhar.com

Tá deireadh tagtha le sraith eile de chuid ClubLeabhar.com ach tá níos mó deiseanna ná mar a bhí riamh ann le héisteacht lenár n-agallaimh, le do chuid tuairimí a roinnt linn agus le bheith páirteach i roghnú leabhar don chlub.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Lascaine 25% ar phraghas cúrsaí ginearálta Gaeilge ar ranganna.com.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín) á thairiscint arís an fómhar seo

Beidh cúrsa páirtaimseartha, Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín), á thairiscint ag an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, i gcomhar le Gaelchultúr, ó mhí Mheán Fómhair 2014 ar aghaidh. Tá sé mar aidhm leis an gcúrsa seo, a cuireadh ar fáil den chéad in 2012, cur ar chumas na rannpháirtithe an ealaín a mhúineadh go héifeachtach trí Ghaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Áiteanna i rang oíche Gaeilge de chuid chúrsa fómhair Ghaelchultúir nó síntiúis trí mhí do chúrsa ríomhfhoghlama ar ranganna.com le buachan an mhí seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir chomórtas mhí na Bealtaine

Comhghairdeas le buaiteoir chomórtas mhí na Bealtaine!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: breis.focloir.ie (cuid 2)

In eagrán mhí na Bealtaine den nuachtlitir, d’fhéachamar ar na leaganacha digiteacha de English-Irish Dictionary (de Bhaldraithe) agus de Foclóir Gaeilge-Béarla (Ó Dónaill), atá ar fáil ar líne ag breis.focloir.ie. San eagrán seo, féachfaimid ar áis úsáideach eile atá le fáil ar an suíomh sin: Bunachar Gramadaí.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buntáistí an dátheangachais

Léiríonn taighde go bhfuil daoine atá dátheangach níos fearr i mbun réasúnaíochta agus iltascála, agus gur féidir leo oibriú níos tapúla agus le níos lú iarrachta ná daoine nach bhfuil acu ach teanga amháin.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...