Nuachtlitir #11: Iúil/Lúnasa 2011

Fáilte!

Tá fáilte romhat chuig eagrán mhí Iúil/Lúnasa de nuachtlitir Ghaelchultúir. Táimid chun sos a ghlacadh i mí Lúnasa agus an chéad eagrán eile a fhoilsiú i mí Mheán Fómhair 2011.

Gaelchultúr

An-ráchairt ar chúrsaí ar líne do mhúinteoirí

Den tríú bliain as a chéile, tá Gaelchultúr ag tairiscint cúrsaí ar líne do mhúinteoirí bunscoile agus tá ráchairt níos mó orthu i mbliana ná mar a bhí riamh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dhá rang oíche saor in aisce!

Cuirfear tús le téarma an fhómhair de ranganna Gaeilge oíche Ghaelchultúir an tseachtain dar tosach 19 Meán Fómhair 2011. Cúrsa dhá sheachtain déag a bheidh i gceist agus gheobhaidh foghlaimeoirí a chuirfidh áit in áirithe roimh dheireadh mhí Lúnasa dhá cheann de na ranganna sin saor in aisce!

Tuilleadh eolais anseo ...

Leigheas ag Gaelchultúr ar an bhfóibe gramadaí!

Más duine tusa a bhfuil fóibe gramadaí air, b’fhiú duit smaoineamh ar thabhairt faoin Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr idir Meán Fómhair agus Nollaig i mbliana.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na Míosa ar siopa.ie:
Bábóg Baby ar €24.99
(an gnáthphraghas: €29.99)

Is é Bábóg Baby, an chéad bhréagán ar domhan a labhraíonn Gaeilge, atá roghnaithe againn mar Mhargadh na Míosa ar siopa.ie.

Tuilleadh eolais anseo ...

Leabhair na chéad sraithe eile ar ClubLeabhar.com

Tá ClubLeabhar.com, an club leabhar Gaeilge ar líne de chuid Ghaelchultúir, ag lorg moltaí maidir le leabhair na chéad sraithe eile.

Tuilleadh eolais anseo ...

An tAire Mac Fhionnlaoich i nGaelchultúr

Thug an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD, cuairt ar Ghaelchultúr le déanaí, áit ar bhuail sé le hiardhalta dá chuid …

Tuilleadh eolais anseo ...

Fiche bliain ag fás

Bhí idir chaint, cheol agus chéimeanna le cloisteáil ón gCuarshráid i mBarra an Teampaill Déardaoin, 21 Iúil ón slua de bhreis is céad duine a bhí i láthair ag Ceiliúradh Cultúrtha – imeacht cultúrtha saor in aisce don phobal a d’eagraigh Gaelchultúr mar chuid den fhéile Made in Temple Bar.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Ghaeilge agus an cultúr Éireannach: acmhainní luachmhara

Míníonn an Dr Fionbarra Ó Brolcháin cén saghas físe maidir leis an nGaeilge agus leis an gcultúr Éireannach atá le fáil sa leabhar atá scríofa aige féin agus James J. Kennelly: Capitalising on Culture, Competing on Difference.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deiseanna oiliúna den scoth ar fáil sa Bhruiséil

Mar a luadh san eagrán deireanach de Nuachtlitir Ghaelchultúir, bíonn deiseanna oiliúna íoctha ar fáil go leanúnach in institiúidí an Aontais Eorpaigh. Labhraíomar le déanaí le Deirdre Brophy, bean atá i mbun tréimhse oiliúna sa Choimisiún Eorpach faoi láthair, chun léargas a fháil ar an obair atá ar siúl aici agus ar an saol sa Bhruiséil.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Is liosta le háireamh na himeachtaí a bhíonn ar siúl i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich, gan trácht ar na háiseanna atá ar fáil inti. Má tá tú ag tabhairt cuairte ar Bhéal Feirste an samhradh seo, mar sin, bí cinnte go mbuailfidh tú isteach chuig an áis iontach seo in iarthar na cathrach.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Trí shíntiús trí mhí don chúrsa ar líne Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level le buachan.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoirí chomórtas mhí an Mheithimh

Comhghairdeas le buaiteoirí chomórtas mhí an Mheithimh!

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa

Is áis thar a bheith luachmhar é logainm.ie, an bunachar sonraí de logainmneacha na hÉireann, de bhrí go gcuireann sé ar chumas an phobail teacht go héasca ar leaganacha údarásacha Gaeilge agus Béarla d’áitainmneacha na tíre.

Tuilleadh eolais anseo ...

Leid theicniúil na míosa

Tá naisc chuig neart áiseanna tagartha gramadaí le fáil ar leathanach acmhainní Gaeilge an Choimisiúin Eorpaigh.

Tuilleadh eolais anseo ...