Nuachtlitir #41: Márta 2018

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ag dul ó neart go neart

Bliain iontach eile a bhí ann anuraidh don Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, an cúrsa de chuid Ghaelchultúir atá dírithe ar fhostaithe san earnáil phoiblí. Bhí an cúrsa, atá aitheanta ag QQI, cúig bliana ar an bhfód agus bhí an Taoiseach Leo Varadkar TD i measc na ndaoine ar éirigh leo an cháilíocht a bhaint amach le linn na bliana.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán: Agallaimh le hiarmhic léinn

Le déanaí, labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le Róisín Ní Bhaoill agus le hEoghan Mac Gearailt, beirt iarmhac léinn de chuid an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, le fáil amach cén fáth ar thug siad faoin gcúrsa sin agus cén chaoi a bhfuil sé tar éis dul chun tairbhe dóibh ina saol oibre.

Tuilleadh eolais anseo ...

Tionól Gaeilge UCD á reáchtáil arís i mbliana

Mar gheall ar an rath a bhí ar Thionól Gaeilge UCD anuraidh, tá cinneadh déanta ag Bord na Gaeilge sa choláiste sin an t-imeacht a reáchtáil arís i mbliana, ag tús mhí Iúil. Beidh an scoil samhraidh seo, atá á reáchtáil arís i gcomhar le Gaelchultúr, ar siúl ó mhaidin Dé Luain go dtí am lóin Dé hAoine ar champas Belfield agus beidh meascán de ranganna teanga, de léachtaí agus d’imeachtaí sóisialta ar siúl lena linn.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár múinteoirí 10: Muireann Ní Cheannabháin

Sa tsraith seo, tugaimid deis do léitheoirí na nuachtlitreach aithne a chur ar na múinteoirí a bhíonn ag teagasc ar chúrsaí Gaeilge Ghaelchultúir. Is í Muireann Ní Cheannabháin as Baile Átha Cliath an múinteoir atá á cur in aithne againn daoibh an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Má cheannaíonn tú dhá fhoilseachán de chuid Ghaelchultúir gheobhaidh tú cóip de QuickGuide Irish Grammar saor in aisce!

Tuilleadh eolais anseo ...

ClubLeabhar.com: Agallamh le Pól Mac Uistin ó Chlub Leabhar Pháras

Le déanaí, labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le Pól Mac Uistin, a bhunaigh club leabhar i bPáras atá ag leanúint shraith ClubLeabhar.com.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ceithre bhealach leis an nGaeilge a cheiliúradh le Gaelchultúr ar Lá Fhéile Pádraig!

Ar Lá Fhéile Pádraig déantar cultúr na hÉireann a cheiliúradh ar fud na cruinne. Níl bealach ar bith níos fearr leis sin a dhéanamh, dar linne, ná teanga dhúchasach na tíre a úsáid i do shaol laethúil, agus tá roinnt moltaí againn san alt seo maidir le bealaí ar féidir leat é sin a dhéanamh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge – roinnt imeachtaí a bheidh ar siúl le linn Sheachtain na Gaeilge

Tá Seachtain na Gaeilge 2018 faoi lán seoil anois, agus cé gur cuireadh cúpla imeacht ar athló le déanaí de dheasca na haimsire, beidh neart deiseanna eile ag pobal na Gaeilge an teanga a cheiliúradh idir seo agus Lá Fhéile Pádraig.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: An Cailín Rua

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá síntiús bliana do chúrsa amháin ar ranganna.com á thairiscint mar dhuais do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an chomórtais

Comhghairdeas le buaiteoir chomórtas mhí Mheán Fómhair!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: GradIreland - Do ghairm le Gaeilge

Tá nasc na míosa an mhí seo dírithe orthu siúd a bhfuil spéis acu a bheith ag obair trí mheán na Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...