Nuachtlitir #40: Meán Fómhair 2017

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

An Ghaeilge i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Cuid 1

Tá an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (TGG) cúig bliana ar an bhfód an fómhar seo. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúr le beirt bhall foirne de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, eagraíocht atá tar éis sé chúrsa de chuid an TGG a reáchtáil, le fáil amach cén chaoi a bhfuil an TGG tar éis dul i bhfeidhm orthu, ar a gcuid comhghleacaithe agus ar an eagraíocht ina hiomláine.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Ghaeilge i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Cuid 2

Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le hOrla McMorrow, Oifigeach Forbartha Gaeilge Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, le fáil amach cén fáth a bhfuil an Chomhairle chomh tógtha sin leis an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, agus cén chaoi a bhfuil an cúrsa tar éis dul i bhfeidhm ar an dearcadh atá ag muintir na Comhairle i leith na Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ag smaoineamh ar an nGaeilge a fhoghlaim an athuair? Tapaigh an deis an fómhar seo!

Ag an am seo den bhliain agus daltaí ag filleadh ar an scoil, is minic a spreagtar cuimhní faoinár scoilbhlianta féin ionainn. Más fada leat uait an Ghaeilge agus má tá fonn foghlama ort an athuair, buail isteach chuig an imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr an mhí seo chun tús a chur le do thuras teanga.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deich gcruacheist ghramadaí

Tá tráth na gceist curtha le chéile againn daoibhse ar spéis libh an ghramadach. An bhfuil fonn ortsa tabhairt faoin dúshlán sin? Agus más mian leat cur le do chruinneas gramadaí, tá cúrsa ag Gaelchulutúr duit!

Tuilleadh eolais anseo ...

Dianchúrsa lae dóibhsean a bhfuil spéis acu sa bhunmhúinteoireacht

Beidh dianchúrsa ullmhúcháin aon lae á reáchtáil arís ag Gaelchultúr an mhí seo le daoine ar mian leo iarratas a chur isteach ar an Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) a ullmhú don agallamh Gaeilge a bhíonn mar chuid den phróiseas iontrála.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár múinteoirí 9: Feena Tóibín

Sa tsraith seo, tugaimid deis do léitheoirí na nuachtlitreach aithne a chur ar na múinteoirí a bhíonn ag teagasc ar chúrsaí Gaeilge Ghaelchultúir. Is í Feena Tóibín as Corcaigh an múinteoir atá á cur in aithne againn daoibh an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Post buan mar Bhainisteoir Teagaisc agus Foghlama ar fáil i nGaelchultúr

Tá post buan mar Bhainisteoir Teagaisc agus Foghlama ar fáil i nGaelchultúr faoi láthair.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ceartaitheoirí agus múinteoirí á lorg ag Gaelchultúr ar fud na tíre

Ag lorg obair pháirtaimseartha? Tá Gaelchultúr ag cur lena phainéal múinteoirí agus ceartaitheoirí faoi láthair.

Tuilleadh eolais anseo ...

Sraith nua de chuid ClubLeabhar.com díreach tosaithe

Cuireadh tús le sraith úrnua de ClubLeabhar.com ag tús na míosa seo, agus tá saothair an-spéisiúil agus an-éagsúil roghnaithe againn daoibh an fómhar seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Acmhainní iontacha do mhúinteoirí bunscoile ar fáil ar siopa.ie

Tá réimse leathan acmhainní do mhúinteoirí bunscoile ar fáil ar siopa.ie.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: Ding Dong Dederó

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge - Blaiseadh den Ghaeilge ag Oíche Chultúir 2017

Le linn Oíche Chultúir ar an 22 Meán Fómhair, beidh imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, á reáchtáil ag Gaelchultúr le deis a thabhairt dóibhsean ar spéis leo cúrsa a dhéanamh linn triail a bhaint as rang gearr agus léargas a fháil ar an gcur chuig teagaisc a úsáidimid.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Má cheannaíonn tú cóip den acmhainn iontach Póstaer Pearsan an mhí seo gheobhaidh tú an dara cóip de saor in aisce!

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá na ceithre leabhar atá roghnaithe ag ClubLeabhar.com do shraith fhómhar 2017 á dtairiscint mar dhuais do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an chomórtais

Comhghairdeas le buaiteoir chomórtas mhí Iúil!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: Beo ar Éigean

Tá podchraoladh úrnua Gaeilge, ina bpléann triúr ban réimse leathan ábhar, tagtha ar an saol le roinnt seachtainí anuas. Bígí ag éisteacht!

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...