Nuachtlitir #19: Meán Fómhair 2012

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó imeacht Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

Ranganna oíche an fhómhair: deis éalú ón dorchadas agus ón drochaimsir!

Gach fómhar, cuireann ranganna oíche Ghaelchultúir deis ar fáil d’fhoghlaimeoirí ag leibhéil éagsúla cumais éalú ón dorchadas agus ón drochaimsir ar feadh dhá uair an chloig gach seachtain! Agus i mbliana, beidh na ranganna i mBaile Átha Cliath ar siúl i dtimpeallacht álainn, nua.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí FETAC don earnáil phoiblí

Is cúis áthais é do Ghaelchultúr a fhógairt go mbeidh an comhlacht ag tairiscint sainchúrsaí don earnáil phoiblí a mbeidh dámhachtainí FETAC le gnóthú astu ó mhí Dheireadh Fómhair 2012 ar aghaidh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ranganna beo ar líne á dtairiscint ag Gaelchultúr

Faoi dheireadh thiar beidh deis ag daoine i ngach cearn den domhan an Ghaeilge a bheith ar bharra a méar (agus ar bharr a dteanga!) acu mar go bhfuil Gaelchultúr chun leas a bhaint as teagasc beo ar líne agus seomraí ranga fíorúla chun ranganna Gaeilge a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí.

Tuilleadh eolais anseo ...

An-éileamh i gcónaí ar chúrsa Gaeilge Ghaelchultúir d'iarratasóirí Hibernia

Tá an-rath ar an gCúrsa Gaeilge d’Iarratasóirí Hibernia ó chuir Gaelchultúr tús leis i mí na Bealtaine. Tá breis is céad duine tar éis tabhairt faoin dá chlár a bhí ar siúl go dtí seo agus tá go leor daoine cláraithe cheana féin don chéad chúrsa eile.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsa Gaeilge dóibhsean atá cráite ag an ngramadach!

Tá an-ráchairt i gcónaí ar an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge, atá á reáchtáil ag Gaelchultúr anois ó bhí 2010 ann. Tá an cúrsa oiriúnach do dhaoine atá ag obair trí mheán na Gaeilge agus dóibhsean ar mian leo post den chéad scoth a bhaint amach in earnáil na Gaeilge - gan trácht ar an dream a dtagann an ghramadach idir iad féin agus codladh na hoíche!

Tuilleadh eolais anseo ...

Dhá chúrsa dioplóma á dtairiscint ag Óstaí an Rí

Tá suas le daichead post nua ar fáil do chainteoirí Gaeilge in institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh i mbliana agus beifear ag earcú tuilleadh dlítheangeolaithe agus aistritheoirí dlíthiúla sna blianta atá amach romhainn nach foláir dóibh scileanna Gaeilge ag leibhéal an-ard a bheith acu. Tá dhá chúrsa dioplóma á dtairiscint ag Óstaí an Rí a bhfuil sé mar aidhm acu na rannpháirtithe a ullmhú do na scrúduithe iontrála a reáchtálfar amach anseo chun folúntais sna réimsí thuasluaite a líonadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Conallach agus Muimhneach mar láithreoirí nua 'Frása an Lae'!

Faoi dheireadh na míosa seo, beidh 200 físeán de chuid “Frása an Lae” curtha ar líne ag Gaelchultúr agus beidh na canúintí éagsúla le cloisteáil sna míreanna sin.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa ar siopa.ie: leabhair ClubLeabhar.com ar €44.95 (an gnáthphraghas: €49.90)

Is é Margadh na Míosa do mhí Mheán Fómhair ná lascaine de 10% ar phraghas na leabhar atá roghnaithe ag ClubLeabhar.com don tréimhse Meán Fómhair-Nollaig 2012, má cheannaítear na ceithre leabhar sin le chéile.

Tuilleadh eolais anseo ...

Tús curtha le sraith eile de chuid ClubLeabhar.com

Ar theip ort riamh leabhar Gaeilge a chríochnú de bhrí go raibh an iomarca focal deacair ann? An mbíonn fonn ort uaireanta tuairim a nochtadh faoi leabhar Gaeilge atá á léamh agat? B’fhéidir go bhfuil sé in am duit ballraíocht a bhaint amach le ClubLeabhar.com!

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí ar líne ar fáil do bhunmhúinteoirí le linn na scoilbhliana

Thug suas le 800 múinteoir bunscoile i ngach cearn den tír faoi na cúrsaí EPV ar líne a chuir Gaelchultúr ar fáil i mí Iúil agus i mí Lúnasa.

Tuilleadh eolais anseo ...

Aiseolas dearfach faighte maidir le dianchúrsa COGG do mhúinteoirí

Cé gur fhill go leor daltaí ar an scoil ní ba luaithe ná riamh i mbliana, bhí grúpa múinteoirí díograiseacha a d’fhill ar an scoil ní ba luaithe fós ná a gcuid daltaí: le barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna Gaeilge ar dhianchúrsa a reáchtáil COGG i gcomhar le Gaelchultúr.

Tuilleadh eolais anseo ...

Clár spreagúil imeachtaí curtha le chéile d'Fhéile IMRAM 2012

Cuirfear tús leis an bhféile litríochta IMRAM i mBaile Átha Cliath Déardaoin, 11 Deireadh Fómhair agus tá clár na féile ag cur thar maoil le himeachtaí spéisiúla arís i mbliana.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa

Is é sprioc na rannóige nua seo, “Amhrán na míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa

Le linn an tsamhraidh i mbliana, d’fhoilsigh Rannóg an Aistriúcháin leagan leasaithe den Chaighdeán Oifigiúil ach ní mó ná sásta atá an scoláire Antain Mac Lochlainn leis na hathruithe atá déanta ag an Rannóg ar an leagan a bhí ann go dtí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá trí dhearbhán ar fiú €100 an ceann iad do ranganna.com, suíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, le buachan i gcomórtas na míosa seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Comhghairdeas le buaiteoirí chomórtas mhí an Mheithimh!

Comhghairdeas le Lynda Jones, John Breen agus Esther Göbl Uí Nualláin, buaiteoirí chomórtas nuachtlitir mhí an Mheithimh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...