Nuachtlitir #24: Meán Fómhair 2013

Fáilte!

Bliain chinniúnach, stairiúil is ea 2013 do Ghaelchultúr, agus tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi fhorbairtí nua sa chomhlacht, an stádas atá bainte amach aige mar institiúid tríú leibhéal ina measc.

Gaelchultúr

Coláiste na hÉireann agus céad chúrsa na hinstitiúide sin seolta

Tá meascán nuálach den ríomhfhoghlaim agus den fhoghlaim sa seomra ranga i gceist sa Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, an chéad chúrsa atá á thairiscint ag institiúid nua tríú leibhéal Ghaelchultúir, Coláiste na hÉireann.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ar mhaith leat cúrsa Gaeilge a dhéanamh? Tapaigh an deis, mar sin!

Tá neart cúrsaí éagsúla á dtairiscint ag Gaelchultúr arís an fómhar seo agus gach seans go mbeidh ceann ann a fheilfidh duitse. Tá ranganna oíche againn ag leibhéil éagsúla, ranganna dóibh siúd ar mian leo agallamh Gaeilge den scoth a dhéanamh i gColáiste Hibernia agus dianchúrsa cruinnis do na daoine sin ar fad atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

An-rath ar an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil

D’éirigh le naoi bhfostaí dhéag ó réimse comhlachtaí stáit an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil a bhaint amach le roinnt míonna anuas, agus ta Gaelchultúr dóchasach go mbeidh éileamh níos mó fós ar chúrsaí an fhómhair de bhrí go mbeidh clár ag leibhéal 5 ar fáil den chéad uair riamh, ó dheireadh mhí Mheán Fómhair.

Tuilleadh eolais anseo ...

Eagrán 3 den ghraiméar móréilimh Gramadach gan Stró! ar fáil anois

Tá breis is 10,000 cóip díolta de ghraiméar Ghaelchultúir, Gramadach gan Stró!, ó foilsíodh é den chéad uair cúig bliana ó shin agus tá eagrán nua méadaithe ar fáil anois.

Tuilleadh eolais anseo ...

Réalta an Ranga agus Póstaer Pearsan: acmhainní nuálacha foghlama ó Ghaelchultúr

An bhfuil gruaig fhionn aici nó uirthi? An bhfuil torthaí go maith agat nó duit? Agus céard faoi cheisteanna agus freagraí, agus úsáid an chopail – an mbíonn deacrachtaí agat leosan? Tá acmhainní nua forbartha ag Gaelchultúr chun cabhrú le foghlaimeoirí fásta agus le daltaí scoile araon dul i ngleic le roinnt de na gnéithe den teanga is mó a mbíonn deacracht ag daoine leo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Faigh 5% ar ais ar shuíomh úrnua siopa.ie

Le ceiliúradh a dhéanamh ar shuíomh nua siopa.ie, tá Gaelchultúr ag tairiscint lascaine 5% do chustaiméirí a ordóidh ar a laghad €25 de tháirgí.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa

Is é sprioc na rannóige seo léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Sraith úrnua de chuid ClubLeabhar.com tosaithe

Cuireadh tús le sraith úrnua de ClubLeabhar.com an tseachtain seo caite agus beidh ceithre shaothar éagsúla mar Leabhar na Míosa idir seo agus Nollaig 2013. Gearrscéalta agus úrscéalta, greann agus uafás: tá meascán deas de leabhair spreagúla againn le sibh a choinneáil ag léamh agus ag plé idir seo agus an Nollaig!

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Lá Eorpach na dTeangacha

Beidh Lá Eorpach na dTeangacha á cheiliúradh ar fud na hEorpa ar an 26 Meán Fómhair - agus seachtain níos déanaí i mBaile Átha Cliath de bharr Arthur’s Day.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Dhá tháirge nua de chuid Ghaelchultúir, Réalta an Ranga agus Póstaer Pearsan, le buachan an mhí seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoirí chomórtas mhí an Mheithimh

Comhghairdeas le buaiteoirí chomórtas mhí an Mheithimh!

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...