Nuachtlitir #28: Meán Fómhair 2014

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

Deiseanna fostaíochta ann i gcónaí dóibhsean a bhfuil ardscileanna teanga acu

Cé nach bhfuil oiread deiseanna fostaíochta ar fáil in earnáil an aistriúcháin anois is a bhí roinnt blianta ó shin, measann Stiúrthóir Oideachais Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir gur fiú go mór tabhairt faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, atá á thairiscint ag an gcoláiste den dara huair an fómhar seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Tabhair faoi fhoghlaim na Gaeilge an athuair le Gaelchultúr

Ag an am seo den bhliain agus daltaí ag filleadh ar an scoil, spreagtar cuimhní ár scoilbhlianta féin ionainn. Más fada leat uait an Ghaeilge agus má tá fonn foghlama agus spraoi ort, buail isteach chuig an imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr go luath.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ag dul ó neart go neart

Foghlaim ar líne, sa seomra ranga nó i d’oifig féin… An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ar fáil ag trí leibhéal éagsúla an fómhar seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: Níl ’na lá

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Post lánaimseartha mar Riarthóir Acadúil le Gaelchultúr

Tá post lánaimseartha bliana ar fáil i nGaelchultúr do dhuine a bhfuil ardscileanna Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, aige, le cois taithí ar obair riaracháin.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí ar líne ar fáil do bhunmhúinteoirí i rith na scoilbhliana

Thug beagnach míle múinteoir bunscoile as gach cearn den tír faoi na cúrsaí EPV ar líne a chuir Gaelchultúr ar fáil i mí Iúil agus i mí Lúnasa agus beidh fáil ar na cúrsaí i rith na scoilbhliana arís i mbliana freisin.

Tuilleadh eolais anseo ...

Físeáin nua de chuid na sraithe Fís agus Foghlaim ar líne anois

Tá seacht bhfíseán úrnua de chuid na sraithe Fís agus Foghlaim ar líne anois agus é mar aidhm acu cabhrú le foghlaimeoirí gramadach na Gaeilge a fhoghlaim ar bhealach spraíúil, idirghníomhach!

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsa Gaeilge dóibhsean atá cráite ag an ngramadach!

Tá an-ráchairt i gcónaí ar an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge, atá á reáchtáil ag Gaelchultúr anois ó bhí 2010 ann. Tá an cúrsa oiriúnach do dhaoine atá ag obair trí mheán na Gaeilge agus dóibhsean ar mian leo post den chéad scoth a bhaint amach in earnáil na Gaeilge - gan trácht ar an dream a dtagann an ghramadach idir iad féin agus codladh na hoíche!

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí drámaíochta á dtairiscint ag Gaelchultúr den chéad uair

An fómhar seo, den chéad uair, tá dhá chúrsa drámaíochta á dtairiscint ag Gaelchultúr atá dírithe orthusan ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge ar bhealach spraíúil, idirghníomhach.

Tuilleadh eolais anseo ...

Sraith nua de chuid ClubLeabhar.com tosaithe

Gearrscéalta agus úrscéalta, scéalta dúchasacha agus scéalta ó i bhfad i gcéin: tá meascán deas de leabhair spreagúla roghnaithe ag ClubLeabhar.com don chéad chuid de shraith 2014-2015.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Oíche Chultúir

Má tá díomá ag teacht ort go bhfuil an geimhreadh ag druidim linn agus má theastaíonn uait rud éigin spraíúil a dhéanamh sna seachtainí atá amach romhainn, tabhair aghaidh ar cheann de na himeachtaí iontacha a bheidh á reáchtáil mar chuid d’Oíche Chultúir 2014.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa 1 (ranganna.com)

Gheobhaidh tú síntiús míosa saor in aisce do chúrsa ar ranganna.com má cheannaíonn tú ceann d’fhoilseacháin Ghaelchultúir d’fhoghlaimeoirí fásta ó siopa.ie!

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa 2 (siopa.ie)

Is féidir trí acmhainn teagaisc de chuid Ghaelchultúir atá dírithe ar mhúinteoirí bunscoile a cheannach le chéile ar phraghas laghdaithe ar siopa.ie an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Síntiús bliana do do rogha cúrsa ar ranganna.com le buachan an mhí seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoirí chomórtas mhí Iúil

Comhghairdeas le buaiteoirí chomórtas mhí Iúil!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: sloinne.ie

De bhrí go bhfuil leaganacha Gaeilge de na céadta sloinne Béarla le fáil ar an suíomh sloinne.ie, is áis an-úsáideach é – do mhúinteoirí scoile, cuir i gcás.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dámhachtainí Fulbright don bhliain acadúil 2015–2016

Gach bliain, bronntar Dámhachtainí Chlár Fulbright um Chúntóireachtaí Múinteoireachta i dTeangacha Iasachta ar shaoránaigh Éireannacha nó ar shaoránaigh de chuid an Aontais Eorpaigh chun dul ag múineadh Gaeilge i Stáit Aontaithe Mheiriceá ar feadh tréimhse deich mí.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...