Nuachtlitir #32: Meán Fómhair 2015

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil: Tuairim foghlaimeora

Le déanaí, labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le Colette O’Byrne, bean a thug faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (Leibhéal 5) anuraidh, lena cuid tuairimí a fháil faoin gcúrsa sin.

Tuilleadh eolais anseo ...

Gaelchultúr roghnaithe mar sholáthraí cúrsaí Gaeilge don earnáil phoiblí

Is cúis áthais do Choláiste na hÉireann/Gaelchultúr a fhógairt go bhfuil an comhlacht stáit Foras na Gaeilge tar éis é a roghnú, den dara huair as a chéile, le hoiliúint Ghaeilge a chur ar fáil don earnáil phoiblí. Mairfidh an tréimhse tacaíochta seo go dtí mí an Mhárta 2019.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ranganna oíche Gaeilge, fómhar 2017

Ag an am seo den bhliain agus daltaí ag filleadh ar an scoil, is minic a spreagtar cuimhní faoinár scoilbhlianta féin ionainn. Más fada leat uait an Ghaeilge agus má tá fonn foghlama agus spraoi ort, buail isteach chuig an imeacht saor in aisce, Blaiseadh den Ghaeilge, a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

10 rud éagsúla is féidir leat a dhéanamh chun feabhas a chur ar do chuid Gaeilge scríofa

Má tá suim agat barr feabhais a chur ar do chuid Gaeilge scríofa agus snas ar do chuid gramadaí agus ar do litriú, seo comhairle phraiticiúil duit!

Tuilleadh eolais anseo ...

Lón spreagúil léitheoireachta don fhómhar

Ficsean staire agus ficsean eolaíochta, gearrscéalta agus fabhalscéalta – tá éagsúlacht mhór ar fáil i rogha leabhar Clubleabhar.com an fómhar seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí ar líne ar fáil do bhunmhúinteoirí le linn na scoilbhliana

Más múinteoir bunscoile tú atá ag lorg spreagadh, acmhainní agus smaointe nua do mhúineadh na Gaeilge, seans gurbh fhiú duit tabhairt faoi cheann de na cúrsaí ar líne atá á n-ofráil ag Gaelchultúr sa scoilbhliain atá romhainn.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: Ócam an Phríosúin

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh. Cuirtear na liricí ar fáil i gcás gach amhráin, mar aon le haistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán den amhrán ar YouTube.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Oíche Chultúir

Beidh réimse leathan imeachtaí ilchineálacha ar siúl Dé hAoine, 18 Meán Fómhair, mar chuid de Oíche Chultúir 2015. Beidh gach ceann de na himeachtaí seo saor in aisce agus beidh siad á reáchtáil in ionaid éagsúla ar fud na tíre.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Gheobhaidh tú QuickGuide Irish Grammar saor in aisce má cheannaíonn tú dhá fhoilseachán d’fhoghlaimeoirí fásta ó siopa.ie!

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá beart d’acmhainní de chuid Ghaelchultúir atá dírithe ar fhoghlaimeoirí Gaeilge le buachan an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an chomórtais

Comhghairdeas le buaiteoir chomórtas mhí Iúil!

Tuilleadh eolais anseo ...

Folúntas: Oifigeach na Gaeilge Cúnta, Bord na Gaeilge, an Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath

Tá post trí bliana mar Oifigeach Gaeilge Cúnta ar fáil le Bord na Gaeilge sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: Public Radio International

Foilsítear ailt shuimiúla faoi chúrsaí teanga go rialta ar shuíomh gréasáin Public Radio International (PRI), cinn faoi theangacha mionlaigh ina measc.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...