Nuachtlitir #46: Meán Fómhair 2019

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

‘Deiseanna Duitse’: An tsraith rathúil ag teacht chun deiridh

Bhí an-rath ar “Deiseanna Duitse”, an tsraith ar chuir Gaelchultúr tús léi i mí Iúil, agus beidh clár deireanach na sraithe sin á chraoladh go luath.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil san Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte

Reáchtáil an Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte dhá leibhéal den Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ní ba luaithe i mbliana. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le beirt ón eagraíocht a ghlac páirt sa chúrsa: Rachel Fitzgerald, Comhairleoir Acmhainní Daonna, agus Caoimhe Madill, Oifigeach Foghlama agus Forbartha.

Tuilleadh eolais anseo ...

Foghlaim na Gaeilge: agallamh le Tarsila Krüse

Le déanaí, chuaigh Nuachtlitir Ghaelchultúir chun cainte le Tarsila Krüse, maisitheoir leabhar as an mBrasaíl, chun a cuid tuairimí a fháil faoin nGaeilge agus faoi fhoghlaim na teanga.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deich gcruacheist ghramadaí

Tá tráth na gceist curtha le chéile againn daoibhse ar spéis libh an ghramadach. An bhfuil fonn ortsa tabhairt faoin dúshlán? Agus más mian leat cur le do chruinneas gramadaí, tá réiteach na faidhbe sin againn duit freisin!

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár múinteoirí: Philip Mac an Ghoill

Tá Philip Mac an Ghoill ag múineadh le Gaelchultúr ó bhí Meán Fómhair 2018 ann. I láthair na huaire tá sé i mbun taighde dochtúireachta le Roinn na Gaeilge i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, áit a mbíonn sé i mbun teagaisc freisin.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deiseanna teagaisc le Gaelchultúr

An bhfuil spéis agatsa a bheith ag teagasc le Gaelchultúr? Léigh leat, mar sin!

Tuilleadh eolais anseo ...

Sraith nua de chuid ClubLeabhar.com tosaithe

Cuireadh tús le sraith úrnua de chuid ClubLeabhar.com an mhí seo agus beidh ceithre shaothar éagsúla mar leabhar na míosa idir seo agus deireadh na bliana.

Tuilleadh eolais anseo ...

Tuilleadh agallamh beo ar líne beartaithe ag Gaelchultúr sna míonna atá romhainn

D’éirigh thar barr le “Deiseanna Duitse”, an tsraith agallamh beo a craoladh ar leathanach Facebook Ghaelchultúir le gairid, agus anois tá sé beartaithe ag an gcomhlacht tuilleadh agallamh a chraoladh sna míonna atá romhainn.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: Mná na hÉireann

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh. Cuirtear na liricí ar fáil i gcás gach amhráin, mar aon le haistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán den amhrán ar YouTube.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Ranganna teanga saor in aisce

Is deis iontach na ranganna Gaeilge saor in aisce a bheidh ar fáil le linn mhí Mheán Fómhair dóibhsean ar mian leo cur lena gcuid Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Is é margadh na míosa do mhí Mheán Fómhair ná síntiús míosa saor in aisce do ranganna.com nuair a cheannaíonn tú foilseachán de chuid Ghaelchultúir d’fhoghlaimeoirí fásta ó siopa.ie.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá na leabhair atá roghnaithe ag ClubLeabhar.com do shraith an fhómhair, 2019, á dtairiscint mar dhuais do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an chomórtais

Comhghairdeas le Nóirín Bhreathnach a bhuaigh comórtas nuachtlitir mhí Iúil!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: Léann Teanga: An Reiviú

Is é Léann Teanga: An Reiviú atá roghnaithe againn mar nasc na míosa seo. Is foilseachán bliantúil ar líne é seo ina dtugtar léargas spéisiúil ar chúrsaí teanga.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...