Nuachtlitir #39: Iúil 2017

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán: agallamh le hiarmhac léinn

Le déanaí, labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le Gordon McCoy, atá díreach tar éis an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a chríochnú, le fáil amach cén fáth ar thug sé faoin gcúrsa sin agus cén chaoi a bhfuil sé tar éis dul chun tairbhe dó ina shaol oibre.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán bronnta ar an tríú grúpa mac léinn

Ag searmanas a bhí ar siúl i dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath ag deireadh mhí Aibreáin, bronnadh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar an tríú grúpa mac léinn a thug faoin gcúrsa le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ocht gcúis ar cheart cúrsa EPV ar líne a dhéanamh le Gaelchultúr an samhradh seo

Tá an t-am sin den bhliain arís ann nuair a bhíonn na mílte múinteoir bunscoile ag iarraidh cúrsa samhraidh a roghnú as an líon mór atá ar fáil. Leis an rogha sin a dhéanamh níos fusa, tá liosta curtha le chéile againn de na cúiseanna ar cheart do mhúinteoirí cúrsa de chuid Ghaelchultúir a chur san áireamh agus cinneadh á dhéanamh acu.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil bronnta ar mhic léinn i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath

Ag ócáidí bronnta a bhí ar siúl i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath le linn mhí na Bealtaine, bronnadh an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ar mhic léinn ó réimse eagraíochtaí.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comhghairdeas déanta ag Gaelchultúr lena n-iarmhac léinn Leo Varadkar

An mhí seo caite, scríobh Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir chuig Leo Varadkar, a chríochnaigh cúrsa de chuid an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil i lár mhí na Bealtaine, le comhghairdeas a dhéanamh leis faoi bheith tofa mar Thaoiseach ar an tír.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár múinteoirí 8: Ronan Doherty

Sa tsraith seo, tugaimid deis do léitheoirí na nuachtlitreach aithne a chur ar na múinteoirí a bhíonn ag teagasc ar chúrsaí Gaeilge Ghaelchultúir. Is é Ronan Doherty as Gleann Cholm Cille an múinteoir atá á chur in aithne againn daoibh an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deiseanna fostaíochta le Gaelchultúr

Ag lorg obair pháirtaimseartha? Tá Gaelchultúr ag cur lena phainéal múinteoirí agus ceartaitheoirí faoi láthair.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: Ag an gCóisir

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Tá margadh an-speisialta againn do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo: lascaine 50% ar phraghas ár gcúrsaí ginearálta teanga ar ranganna.com do mhí Iúil ar fad!

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá dearbhán de luach €100 is féidir a chaitheamh ar rang oíche le Gaelchultúr le buachan an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an chomórtais

Comhghairdeas le buaiteoir chomórtas mhí Aibreáin!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: abair.ie

Tá áiseanna teangeolaíochta ar ardchaighdeán á gcur ar fáil saor in aisce ag abair.ie, a rachaidh chun sochair d’fhoghlaimeoirí Gaeilge ag gach leibhéal agus do chainteoirí líofa araon.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Féile Ealaíne an Earagail

Má tá sé i gceist agat a bheith ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin i nDún na nGall idir an 4 agus an 23 Iúil, beidh deis agat freastal ar imeachtaí de chuid Fhéile Ealaíne an Earagail, féile dhátheangach ildisciplíneach atá á reáchtáil le beagnach 30 bliain anois.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...