Nuachtlitir #1: Meitheamh 2010

Fáilte!

Beatha agus sláinte! Is mian le Gaelchultúr fáilte chroíúil a chur romhat chuig an gcéad eagrán de nuachtlitir nua an chomhlachta. Tá an nuachtlitir seo á bunú againn chun an pobal a chur ar an eolas faoinár gcúrsaí teanga, faoinár seirbhísí agus faoi na tionscadail atá idir lámha againn. Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as!

Gaelchultúr

Cúrsaí samhraidh ar líne do mhúinteoirí bunscoile

Beidh Gaelchultúr ag tairiscint sé chúrsa éagsúla ar líne do mhúinteoirí bunscoile an samhradh seo. Beidh ceithre chúrsa úrnua i gceist, sa bhreis ar an dá cheann a cuireadh ar fáil anuraidh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge

Tá go leor daoine a bhfuil líofacht acu sa Ghaeilge ach nach bhfuair deis cheart riamh gramadach chruinn a fhoghlaim ná cur lena scileanna scríofa. Tá Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge á reáchtáil ag Gaelchultúr i mbliana chun cabhrú le daoine dul i ngleic leis an bhfadhb seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

ClubLeabhar.com

Cuireadh tús le ClubLeabhar.com i mí na Nollag 2009 agus beidh deireadh le céad sraith an chlub go luath.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ranganna Gaeilge oíche an fhómhair

An bhfuil suim agatsa feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? Beidh deis den scoth agat é sin a dhéanamh mar go mbeidh ranganna oíche Ghaelchultúir (Cúrsa A) ag tosú arís an fómhar seo i mBaile Átha Cliath agus i 15 ionad eile ar fud na tíre.

Tuilleadh eolais anseo ...

MA sa Ghaeilge Fheidhmeach, ITBÁC

Tá deiseanna nua fostaíochta ann le roinnt blianta anuas do chéimithe a bhfuil ardscileanna teanga acu sa Ghaeilge, go háirithe ó tháinig Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i bhfeidhm agus ó bhain an Ghaeilge stádas oifigiúil amach san Aontas Eorpach.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhránaíocht agus rince ar an sean-nós: Barra an Teampaill, Dé hAoine, 9 Iúil 2010

Mar chuid den fhéile The Summer Sensational i mbliana, beidh dhá cheardlann ar an amhránaíocht agus ar an rince ar an sean-nós á reáchtáil ag Gaelchultúr sa Culture Box i mBarra an Teampaill.

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa

www.nccastore.info/Podcasting

Tá seirbhís podchraolta curtha ar fáil ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) agus déantar plé sna craoltaí ar ghnéithe éagsúla de na curaclaim agus den mheasúnú in earnáil na bunscolaíochta agus in earnáil na meánscolaíochta.

Tuilleadh eolais anseo ...

Leid theicniúil na míosa

Is minic a chuirtear ceist orainn cén chaoi a ndéanann tú síntí fada a chlóscríobh agus tú ag obair ar an ríomhaire.

Tuilleadh eolais anseo ...