Nuachtlitir #23: Meitheamh 2013

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

Rogha leathan cúrsaí EPV ar fáil ó Ghaelchultúr i mbliana

I mbliana, tá naoi gcúrsa Gaeilge ar líne á dtairiscint ag Gaelchultúr do mhúinteoirí bunscoile, an líon is mó ó cuireadh tús leis na cúrsaí EPV in 2009.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Geabaireacht Gaeilge faoi ghlésholas gréine

Dea-scéala daoibhse a bhfuil dúil agaibh sa Ghaeilge, sa ghrian agus sa siúl: tá turas treoraithe, lán-Ghaeilge ar an gCamino de Santiago á reáchtáil den chéad uair riamh an fómhar seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsa le teacht i bhfóir ar mhúinteoirí in
iar-bhunscoileanna Gaeilge

Más múinteoir tú in iar-bhunscoil Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge agus más mian leat feabhas a chur ar do scileanna teanga agus ar do thuiscint ar an ngramadach, nó go díreach a bheith níos muiníní agus tú i mbun cumarsáide sa teanga, tá cabhair ar fáil duit an samhradh seo – agus í saor in aisce!

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa

Is é sprioc na rannóige seo léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil bronnta den chéad uair

An mhí seo caite, bronnadh teastais ar an gcéad ghrúpa mac léinn a thug faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil, sainchúrsa Ghaelchultúir d’fhostaithe san earnáil phoiblí.

Tuilleadh eolais anseo ...

Seoladh Gníomhaíochtaí Gasta - leabhar nua Ghaelchultúir do bhunmhúinteoirí

Ag ócáid a bhí ar siúl i gceanncheathrú Ghaelchultúir Déardaoin, 30 Bealtaine, sheol Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach COGG, Gníomhaíochtaí Gasta, leabhar nua Ghaelchultúir do mhúinteoirí bunscoile.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín) á thairiscint arís an fómhar seo

Beidh cúrsa páirtaimseartha, Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín), á thairiscint ag an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, i gcomhar le Gaelchultúr, ó mhí Mheán Fómhair 2013 ar aghaidh. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo, a cuireadh ar fáil den chéad uair anuraidh, cur ar chumas na rannpháirtithe an ealaín a mhúineadh go héifeachtach trí Ghaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na Míosa ar siopa.ie

Cuir do chuid beannachtaí in iúl as Gaeilge le Cártaí Rúbaí, táirgí úrnua atá ar fáil ar phraghas tosaigh speisialta ar siopa.ie i rith mhí an Mheithimh.

Tuilleadh eolais anseo ...

An nuacht is déanaí ó ClubLeabhar.com

Agus deireadh ag teacht leis an tsraith reatha de ClubLeabhar.com, tá moltaí á lorg againn maidir le leabhair a bheadh oiriúnach don chéad sraith eile.

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa

Tá taighde déanta in Ollscoil Granada agus in Ollscoil York in Toronto a léiríonn go bhfuil cuimhne fheidhmiúil níos fearr ag páistí dátheangacha ná mar atá ag páistí aonteangacha.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Trí shíntiús do chúrsaí EPV Ghaelchultúir le buachan an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir chomórtas mhí Aibreáin

Comhghairdeas le buaiteoir chomórtas mhí Aibreáin, a bhfuil áit buaite aici do chara dá cuid i rang oíche Gaeilge de chuid Ghaelchultúir an fómhar seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...