Nuachtlitir #35: Meitheamh/Iúil 2016

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint arís an fómhar seo

Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr den cheathrú huair an fómhar seo agus déanfar freastal ar dhá ghrúpa éagsúla: iadsan ar spéis leo post a bhaint amach in institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh agus iadsan ar mian leo scileanna aistriúcháin agus teanga níos ginearálta a fhoghlaim.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán bronnta ar an dara grúpa mac léinn

Ag searmanas a bhí ar siúl i dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath ar an 4 Meitheamh, bronnadh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar an dara grúpa mac léinn a thug faoi chúrsa le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí EPV ar líne: Agallamh le Breda Irwin

Is múinteoir bunscoile í Breda Irwin i Luimneach agus tá cúrsaí samhraidh ar líne déanta aici ar ranganna.com gach bliain ó bhí 2011 ann. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir léi le fáil amach cén fáth a bhfuil sí tar éis cúrsaí a dhéanamh ar an suíomh bliain i ndiaidh bliana.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dhá ócáid bhronnta de chuid an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil ar siúl le déanaí

An mhí seo caite, bronnadh an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ar mhic léinn in dhá ionad éagsúla i mBaile Átha Cliath.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár múinteoirí 5: Fionnuala Nic Pháidín

Sa tsraith seo, táimid ag tabhairt deis do léitheoirí na nuachtlitreach aithne a chur ar na múinteoirí a bhíonn ag teagasc ar chúrsaí Gaeilge Ghaelchultúir. Is í Fionnuala Nic Pháidín as Acaill, Contae Mhaigh Eo, atá faoi agallamh an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: Fill, fill, a rún ó

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Gheobhaidh tú síntiús trí mhí do chúrsa ar líne ar ranganna.com má chláraíonn tú do cheann do ranganna oíche Ghaelchultúir roimh dheireadh mhí Iúil!

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá beart bunscoile (nó dearbhán den luach céanna d’fhoilseacháin Ghaelchultúir) á thairiscint mar dhuais do léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an chomórtais

Comhghairdeas le buaiteoir chomórtas mhí Aibreáin!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: Cartlann sean-nóis TG4

Tá na céadta amhrán sean-nóis le fáil sa chartlann ríluachmhar seo atá curtha le chéile ag TG4.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Tumsheachtain Ghaeltachta Dhaltaí na Gaeilge

Is í an Tumsheachtain Ghaeltachta i Nua-Eabhrac imeacht mór Dhaltaí na Gaeilge an samhradh seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...