Nuachtlitir #5: Nollaig 2010

Fáilte!

Tá fáilte romhat chuig eagrán na Nollag de nuachtlitir Ghaelchultúir. Tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as!

Gaelchultúr

Beannachtaí na Nollag ó fhoireann Ghaelchultúir

Tá cárta Nollag deartha ag Gaelchultúr is féidir leat a phriontáil agus a sheoladh chuig do chairde.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí Gaeilge ar ranganna.com (3, 6 nó 12 mhí)

Tá áthas ar Ghaelchultúr a fhógairt go bhfuil roinnt athruithe déanta againn ar ár suíomh ríomhfhoghlama, ranganna.com, agus go bhfuil rogha ag foghlaimeoirí anois agus iad ag clárú do chúrsaí áirithe idir síntiús trí mhí, sé mhí nó 12 mhí.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Agallamh Gaeilge an Dioplóma Iarchéime san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)

In ainneoin na gciorruithe i gcúrsaí oideachais, tá suim ag go leor daoine go fóill dul leis an múinteoireacht mar ghairm. Beidh an Dioplóma Iarchéime san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) á reáchtáil arís ag coláistí éagsúla ó thús 2011 agus táthar ag súil le líon mór iarratas.

Tuilleadh eolais anseo ...

Rún athbhliana den scoth: freastal ar rang Gaeilge!

Ar mhaith leatsa feabhas a chur ar do chuid Gaeilge sa bhliain atá romhainn? Ní bheidh leithscéal ar bith agat gan é sin a dhéanamh mar go bhfuil Gaelchultúr ag tairiscint ranganna ó cheann ceann na tíre an t-earrach seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Dioplómaí nua Gaeilge á dtairiscint ag Óstaí an Rí

De bhrí gur teanga oifigiúil den Aontas Eorpach í an Ghaeilge, beidh institiúidí na hEorpa ag earcú dlítheangeolaithe agus aistritheoirí dlíthiúla sna blianta atá amach romhainn nach foláir dóibh scileanna Gaeilge ag leibhéal an-ard a bheith acu. Tá dhá chúrsa nua dioplóma á dtairiscint ag Óstaí an Rí a bhfuil sé mar aidhm acu na rannpháirtithe a ullmhú do na scrúduithe iontrála a reáchtálfar amach anseo chun folúntais sna réimsí thuasluaite a líonadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsa ilmheán nua, Gaeilge gan Stró!, seolta ag Gaelchultúr

Ag ócáid i bhForas na Gaeilge i mBaile Átha Cliath ag tús mhí na Samhna, sheol an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Pat Carey, TD, cúrsa ilmheán nua d’fhoghlaimeoirí fásta, Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level, atá díreach foilsithe ag Gaelchultúr.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cré na Cille ar DVD

Scéal dorcha, lán de ghreann agus de theanga shaibhir é Cré na Cille faoin ngráin agus gangaid idir beirt deirfiúracha. Tá an scannán, atá bunaithe ar leabhar clúiteach Mháirtín Uí Chadhain, le fáil ar DVD anois.

Tuilleadh eolais anseo ...

Suíomh gréasáin nua ag Colmcille

Ta suíomh gréasáin nua seolta ag Colmcille, an t-eagras a bhfuil sé mar sprioc aige Gaeilge na hÉireann agus na hAlban a chur chun cinn in Éirinn agus in Albain, le cois nasc níos láidre a chothú idir cainteoirí sa dá thír.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Luach €1000 de ranganna oíche Gaeilge agus d’achmhainní teanga le buachan.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoirí chomórtas mhí Dheireadh Fómhair

Comhghairdeas le buaiteoirí chomórtas mhí Dheireadh Fómhair!

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa

Tá beagnach 300 taifeadadh de chainteoirí Béarla a rinneadh timpeall na Breataine agus i dTuaisceart Éireann ó thús na gcaogaidí ar aghaidh le cloisteáil ar shuíomh an British Library.

Tuilleadh eolais anseo ...

Leid theicniúil na míosa

Is leagan leictreonach é WinGléacht de Foclóir Gaeilge-Béarla Néill Uí Dhónaill agus tá sé ar cheann de na háiseanna is tábhachtaí dá bhfuil ann don té a bhíonn ag scríobh na Gaeilge go rialta.

Tuilleadh eolais anseo ...

Bronntanais Nollag do lucht na Gaeilge

Bíonn sé deacair, uaireanta, smaoineamh ar bhronntanais Nollag, agus níos deacra fós an t-am a fháil chun iad a cheannach. Tá roinnt moltaí anseo do bhronntanais Nollag don té a bhfuil spéis aige sa Ghaeilge, bíodh sé óg nó aosta, agus is féidir gach uile cheann acu a cheannach ar líne. Fan sa bhaile, mar sin, lig do scíth, agus fan le fear an phoist!

Tuilleadh eolais anseo ...