Nuachtlitir #14: Nollaig 2011

Fáilte!

Tá fáilte romhat chuig eagrán mhí na Nollag de Nuachtlitir Ghaelchultúir agus an t-eagrán deireanach den bhliain. Agus ...

Nollaig shona agus Athbhliain faoi shéan agus faoi mhaise duit!

Gaelchultúr

Cárta Nollag i nGaeilge

Tá cárta Nollag deartha ag Gaelchultúr is féidir leat a phriontáil agus a sheoladh chuig do chairde.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsa ilmheán Gaeilge seolta ag beirt airí rialtais

B’ócáid stairiúil é Dé Sathairn, 26 Samhain, mar go raibh beirt airí shinsearacha rialtais ón dá thaobh den teorainn i láthair nuair a seoladh cúrsa ilmheán nua d’fhoghlaimeoirí fásta, Gaeilge gan Stró! – Beginners Level, a d’fhoilsigh Gaelchultúr le gairid.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuireadh

Déanfar cúrsa nua Ghaelchultúir d’fhoghlaimeoirí fásta, Gaeilge gan Stró! – Beginners Level, a sheoladh ag ócáid a bheidh ar siúl i lár chathair Bhaile Átha Cliath Déardaoin na seachtaine seo, 8 Nollaig.

Tuilleadh eolais anseo ...

Réimse leathan ranganna Gaeilge á thairiscint ag Gaelchultúr

Beidh réimse leathan ranganna á thairiscint ag Gaelchultúr an t-earrach seo arís, idir ranganna ginearálta Gaeilge agus sainchúrsaí dóibh siúd ar mian leo ardscileanna teanga a fhoghlaim nó dul le gairm na múinteoireachta.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsa dioplóma nua do mhúinteoirí ealaíne

Beidh cúrsa nua páirtaimseartha, Dioplóma i dTeagasc trí Ghaeilge (Ealaín), á thairiscint ag an gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, i gcomhar le Gaelchultúr, ó mhí Eanáir 2012 ar aghaidh. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo cur ar chumas na rannpháirtithe an ealaín a mhúineadh go héifeachtach trí Ghaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Stádas mar sholáthróir dámhachtainí FETAC bainte amach ag Gaelchultúr

Bhain Gaelchultúr amach stádas mar sholáthróir dámhachtainí ó FETAC an mhí seo caite agus tá sé beartaithe ag an gcomhlacht teastasú a chur ar fáil i gcás sainchúrsaí de chuid na hearnála poiblí, ón earrach ar aghaidh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa ar siopa.ie: Scrabble as Gaeilge ar €18
(an gnáthphraghas: €24)

An leagan Gaeilge de Scrabble atá mar mhargadh na míosa againn arís an mhí seo. Bronntanas Nollag iontach, ar phraghas den scoth, atá ann atá oiriúnach do gach cainteoir Gaeilge, idir daoine atá líofa agus iadsan atá ag foghlaim na teanga.

Tuilleadh eolais anseo ...

Físeáin curtha le ClubLeabhar.com

Tá ClubLeabhar.com ag dul ó neart go neart ó thosaigh an tsraith nua i mí Mheán Fómhair agus, le déanaí, cuireadh tús le gné nua den tionscadal: físagallaimh le húdair agus le criticeoirí liteartha. Tá naisc chuig na físeáin le fáil san alt seo agus, lena chois sin, liosta de na leabhair atá roghnaithe againn don tréimhse Eanáir–Meitheamh 2012.

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Scoil Gheimhridh Frankie Kennedy

Beidh na céadta ceoltóir agus daoine ar spéis leo an ceol traidisiúnta ag triall ar Ghaeltacht Ghaoth Dobhair i dTír Chonaill ag deireadh na míosa seo le freastal ar Scoil Gheimhridh Frankie Kennedy, an fhéile bhliantúil a reáchtáladh den chéad uair i 1994 agus a bhfuil an-rath uirthi i gcónaí.

Tuilleadh eolais anseo ...

Bronntanais Nollag do lucht na Gaeilge

Chun cabhrú leat an scaollcheannach a sheachaint an Nollaig seo, tá liosta moltaí curtha le chéile againn de bhronntanais Nollag dóibh siúd, bíodh siad óg nó aosta, a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Luach €1,500 de ranganna oíche Gaeilge, de chúrsaí ríomhfhoghlama agus d’acmhainní teanga le buachan an mhí seo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoirí chomórtas mhí Dheireadh Fómhair

Comhghairdeas le buaiteoirí chomórtas mhí Dheireadh Fómhair!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa

Tugann na hagallaimh le cainteoirí dúchais Gaeilge ó Dhún na nGall atá le cloisteáil ar an suíomh www.bealoideas.com léargas iontach ar nósanna agus ar shaol na ndaoine agus blaiseadh de chaint bheo, shaibhir na Gaeltachta.

Tuilleadh eolais anseo ...

Leid theicniúil na míosa

D’iarr Nuachtlitir Ghaelchultúir ar Lisa Madden triail a bhaint le déanaí as OpenOffice, an fhoireann ríomhchlár atá ar fáil saor in aisce ar líne, le feiceáil cé chomh héasca is a bheadh sé é a shuiteáil ar ríomhaire agus a úsáid.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...