Nuachtlitir #31: Iúil 2015

Fáilte!

Tá neart eolais in eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir faoi imeachtaí an chomhlachta féin agus faoi imeachtaí eagraíochtaí eile. Mar sin, má tá tú ar thóir cúrsa teanga nó caitheamh aimsire Gaeilge, is anseo a gheobhaidh tú an chomhairle is fearr.

Gaelchultúr

Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir: Scoláireacht agus próiseas iontrála

Beidh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr den tríú huair an fómhar seo agus beidh scoláireacht (is é sin, an cúrsa saor ó tháillí) ar fáil do dhuine amháin de na mic léinn a thabharfaidh faoi.

Tuilleadh eolais anseo ...

An chéad ócáid bhronnta ag an gcéad institiúid tríú leibhéal Gaeilge

Ag searmanas a bhí ar siúl i dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath an mhí seo caite, bronnadh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ar an gcéad ghrúpa mac léinn a thug faoi chúrsa le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí EPV Ghaelchultúir do mhúinteoirí bunscoile: roinnt Ceisteanna Coitianta

Ag smaoineamh ar cheann de chúrsaí EPV Ghaelchultúir a dhéanamh an samhradh seo? Tá freagraí do chuid ceisteanna ar fad le fáil anseo!

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár múinteoirí 2: Róisín Adams

Sa tsraith seo, táimid ag tabhairt deise do léitheoirí na nuachtlitreach aithne a chur ar na múinteoirí a bhíonn ag teagasc ar chúrsaí Gaeilge Ghaelchultúir. Is í Róisín Adams as Port Laoise an múinteoir atá faoi agallamh an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Ar mhaith leat sainchúrsa Gaeilge a reáchtáil i d’eagras? Is féidir le Gaelchultúr cuidiú leat!

An bhfuil tusa ag obair in eagras poiblí agus ag iarraidh feabhas a chur ar an tseirbhís a chuireann d’eagras ar fáil trí Ghaeilge? An bhfuil cuid den teanga atá de dhíth ort don phost casta agus deacair a fhoghlaim i gcúrsa ginearálta Gaeilge? Má tá, d’fhéadfadh Gaelchultúr cuidiú leat.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil bronnta den chéad uair in RTÉ

An mhí seo caite, bronnadh teastais ar an gcéad ghrúpa mac léinn a thug faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil in RTÉ.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dianchúrsa Gaeilge do mheánmhúinteoirí - saor in aisce!

Más múinteoir tú in iar-bhunscoil Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge agus más mian leat feabhas a chur ar do scileanna teanga agus ar do thuiscint ar an ngramadach, nó go díreach a bheith níos muiníní agus tú i mbun cumarsáide sa teanga, tá cabhair ar fáil duit an samhradh seo – agus í saor in aisce!

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na míosa

Gheobhaidh tú síntiús trí mhí saor in aisce do chúrsa ar ranganna.com má cheannaíonn tú ceann d’fhoilseacháin Ghaelchultúir d’fhoghlaimeoirí fásta ó siopa.ie!

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: Níl sé ina lá

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh. Cuirtear na liricí ar fáil i gcás gach amhráin, mar aon le haistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán den amhrán ar YouTube.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá trí acmhainn teagaisc de chuid Ghaelchultúir atá dírithe ar mhúinteoirí bunscoile le buachan an mhí seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an chomórtais

Comhghairdeas le buaiteoir chomórtas mhí Aibreáin!

Tuilleadh eolais anseo ...

Imeachtaí Gaeilge: Féile Ealaíne an Earagail

Má tá tú saor am ar bith idir an 10 agus 26 Iúil, b’fhiú go mór duit dul chomh fada le Contae Dhún na nGall agus blaiseadh d’Fhéile Ealaíne an Earagail, féile dhátheangach ildisciplíneach a bheidh ar siúl feadh Shlí an Atlantaigh Fhiáin.

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: meetup.com

Is deis iontach iad na meetups Gaeilge dóibhsean ar mian leo bualadh le daoine a bhfuil suim acu sa teanga agus dóibhsean atá ag iarraidh a gcuid Gaeilge a chleachtadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...