Treoir maidir leis an scrúdú iontrála

(1) Beidh deis ag iarratasóirí tabhairt faoi scrúdú iontrála an chúrsa idir 2.00pm agus 4.00pm ar na dátaí seo a leanas:

Dé Sathairn, 4 Iúil 2020

Dé Sathairn, 29 Lúnasa 2020.

(2) Is i nGaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2 a bheidh an scrúdú iontrála ar siúl.

(3) Ní mór bheith i láthair ar a laghad ceathrú uaire roimh thús an scrúdaithe.

(4) Ní bheidh cead ag iarrthóirí ríomhaire ná leabhar/áis tagartha de chineál ar bith a úsáid le linn an scrúdaithe.

(5) Beidh ar iarrthóirí a gcuid freagraí a scríobh sa leabhar freagraí a chuirfear ar fáil. Cuirfear dhá leathanach bhána ar fáil freisin ar féidir obair gharbh a dhéanamh orthu. Beidh ar na hiarrthóirí na bileoga sin, an leabhar freagraí agus an páipéar scrúdaithe a thabhairt don fheitheoir ag deireadh an scrúdaithe.

(6) Má bhíonn iarrthóirí críochnaithe go luath leis an scrúdú, ba cheart dóibh an leabhar freagraí, na leathanaigh ar a mbeidh an obair gharbh agus an páipéar scrúdaithe a thabhairt don fheitheoir agus an seomra a fhágáil go ciúin.

(7) Tá páipéar scrúdaithe samplach le fáil ach cliceáil anseo. Beidh an ceann a úsáidfear ar an 4 Iúil agus ar an 29 Lúnasa mórán mar an gcéanna.

(8) Nuair a bheidh an scrúdú samplach déanta agat, féach ar fhreagraí na gceisteanna sa chomhad seo: Freagraí ar cheisteanna an pháipéir scrúdaithe shamplaigh.