Stiúrthóirí

Éamonn Ó Dónaill

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair ó dhúchas é Éamonn Ó Dónaill. Chaith sé sé bliana (1996-2002) ag obair mar Stiúrthóir ar an Teanglann i Roinn na Nua-Ghaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus mar chomhairleoir teanga ina dhiaidh sin.

Bhí Éamonn ina eagarthóir ar an iris idirlín Beo! ó bunaíodh í sa bhliain 2001 go dtí Meán Fómhair 2007. Ba stiúrthóir é chomh maith ar Sult Teoranta, an comhlacht a reáchtáil club Gaeilge, Sult, i mBaile Átha Cliath idir 1999 agus 2007. Bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Raidió na Life i 1992 agus chaith sé roinnt blianta ag craoladh leis an stáisiún ar bhonn deonach.

Bhí Éamonn ina chomhordaitheoir teanga ar dhá shraith teilifíse d’fhoghlaimeoirí Gaeilge go dtí seo: Turas Teanga, a craoladh ar RTÉ in 2004, agus Now You’re Talking, a craoladh ar RTÉ agus ar an BBC i 1995. Scríobh sé an dá leabhar a bhí ag dul leis na sraitheanna sin chomh maith.

Is iad Gaeilge gan Stró! – Beginners Level (2010), Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level (2009) agus Gramadach gan Stró! (2008/2011) (www.siopa.ie) na leabhair is deireanaí uaidh. In 2010, d’fhoilsigh Gaelchultúr QuickGuide Irish Grammar, cárta sracfhéachana a scríobh Éamonn i gcomhar lena chomhghleacaí Helen Hegarty.

Tá Éamonn ag feidhmiú mar Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir ó bhí 2005 ann.

Uimhir theileafóin: (01) 484 5220


Darren Ó Rodaigh

Is as Brí Chualann, Contae Chill Mhantáin ó dhúchas é Darren Ó Rodaigh. Tar éis na hArdteiste, chaith sé bliain ag obair leis an eagraíocht Ghaeilge Coláiste na bhFiann. Bhain sé céim onóracha amach san Airgeadas, Ríomhaireacht agus Fiontraíocht le Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ina dhiaidh sin.

Bhunaigh Darren agus cómhac léinn dá chuid, Eoin Ó Ceallacháin, an chuideachta zamano sa bhliain 2000. Tá zamano PLC (AIM:ZMNO, IEX:ZAZ) liostáilte ar stocmhalartán na hÉireann agus na Breataine.