Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 3 (NFQ)

Tá Leibhéal 3 an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil oiriúnach do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge cheana féin agus atá ábalta cumarsáid an-bhunúsach a dhéanamh sa teanga (beannú do dhaoine agus iad féin a chur in aithne, mar shampla).

Tá an cúrsa dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá sé mar aidhm aige an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid bhunúsach a dhéanamh trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith.

Tá an bhéim sa chúrsa ar labhairt na teanga agus ar scileanna éisteachta a fhorbairt, ach bíonn roinnt deiseanna ag na mic léinn an teanga a léamh agus a scríobh freisin.


Soláthar an chúrsa: Roghanna

Cúrsa ar líne: Beidh an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil á reáchtáil go hiomlán ar líne do sheimeastar an fhómhair, 2021.
Cur síos ar an gcúrsa: Rang beo ar líne lá sa tseachtain agus staidéar ar líne idir na ranganna.
Fad an ranga: Dhá uair go leith
Am agus lá: Beidh na ranganna ar siúl idir 10.00am agus 12.30pm idir 2.00pm agus 4.30pm, Dé Luain-Déardaoin. Leis na sonraí ar fad a fheiceáil, féach an tábla ar leathanach 4 den bhróisiúr trí chliceáil anseo.
Fad an chúrsa: 12 seachtaine
Dáta tosaithe: Deireadh Fómhair 2021


Déan teagmháil linn más mian leat cúrsa intí a reáchtáil i d’eagraíochtsa.

Táille
€745 (táillí scrúdaithe, ríomhfhoghlaim agus ábhair san áireamh)
Lascaine ar fáil má dhéanann níos mó ná duine amháin ón eagras céanna cúrsa


Cáilíocht
Teastas Comhpháirteach sa Ghaeilge Leibhéal 3 (NFQ)


Eolas breise
Chun níos mó eolais a fháil faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil agus le fáil amach conas clárú don chúrsa:

• Déan bróisiúr an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil a íoslódáil trí chliceáil anseo.
• Cliceáil ar an rannóg Ceisteanna coitianta sa cholún ar chlé.