Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 4 (NFQ)

Tá Leibhéal 4 an TGG dírithe ar dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, b’fhéidir roinnt mhaith blianta ó shin, a thuigeann go leor den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu ar í a úsáid le blianta beaga anuas. Múintear nithe bunúsacha ag tús an chúrsa ach ina dhiaidh sin bíonn nithe níos deacra i gceist ná mar a bhíonn sna ranganna ag Leibhéal 3.

Tá an cúrsa dírithe ar fhostaithe de chuid na hearnála poiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh bheith in ann seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá sé mar aidhm aige an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid ag leibhéal réasúnta ard a dhéanamh trí Ghaeilge leis an bpobal i gcomhthéacs na hoibre agus an teanga a úsáid go sóisialta chomh maith.

Tá an bhéim sa chúrsa ar labhairt na teanga agus ar scileanna éisteachta a fhorbairt, ach bíonn roinnt deiseanna ag na mic léinn an teanga a léamh agus a scríobh freisin. Tá níos mó béime ar léamh agus ar scríobh na teanga ná mar atá ag Leibhéal 3.


Soláthar an chúrsa: Roghanna

Rogha 1: Rang maidin amháin sa tseachtain agus staidéar ar líne idir na ranganna
Ionad: Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
Am agus lá: 9.45am–1.00pm, Dé Céadaoin
Fad an chúrsa: 10 seachtaine
Dáta tosaithe: Cliceáil anseo


Rogha 2: Rang intí lá sa tseachtain agus staidéar ar líne idir na ranganna
Ionad: Aon áit sa tír ach íosmhéid d’ochtar rannpháirtithe a bheith i gceist
Fad an ranga: Trí huaire an chloig
Fad an chúrsa: 10 seachtaine


Rogha 3: Rang intí lá sa tseachtain agus staidéar ar líne idir na ranganna
Ionad: Aon áit sa tír ach íosmhéid d’ochtar rannpháirtithe a bheith i gceist
Fad an ranga: Uair go leith
Fad an chúrsa: 20 seachtain


Rogha 4: Rang beo ar líne lá sa tseachtain agus staidéar ar líne idir na ranganna
Fad an ranga: Uair go leith
Am agus lá: 2pm–3.30pm, Dé Céadaoin
Fad an chúrsa: 20 seachtaine
Dáta tosaithe: Cliceáil anseo
Déan teagmháil linn más mian leat cúrsa intí a reáchtáil i d’eagraíochtsa.

Táille
€745 (táillí scrúdaithe, ríomhfhoghlaim agus ábhair san áireamh)
Lascaine ar fáil má dhéanann níos mó ná duine amháin ón eagras céanna cúrsa


Cáilíocht
Teastas Comhpháirteach sa Ghaeilge Leibhéal 4 (NFQ)


Eolas breise
Chun níos mó eolais a fháil faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil agus le fáil amach conas clárú don chúrsa:

• Déan bróisiúr an Teastais sa Ghaeilge Ghairmiúil a íoslódáil trí chliceáil anseo.
• Cliceáil ar an rannóg Ceisteanna coitianta sa cholún ar chlé.

Is féidir teagmháil a dhéanamh chomh maith le Michelle Seoighe, Feidhmeannach Margaíochta Ghaelchultúir. Sonraí teagmhála: michelle@gaelchultur.com; (01) 484 5225