Nuachtlitir #49: Iúil 2020

Fáilte!

Tá fáilte romhat chuig eagrán na míosa seo de Nuachtlitir Ghaelchultúir!

Gaelchultúr

An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán á thairiscint arís an fómhar seo - in ainneoin na paindéime

Tá Covid-19 tar éis cur isteach ar gach gné den saol, cúrsaí oideachais san áireamh, ach de bhrí go bhfuil seantaithí ag Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ar an teagasc ar líne, beidh an institiúid ábalta an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a thairiscint an fómhar seo arís – in ainneoin na srianta atá i bhfeidhm sa tír.

Tuilleadh eolais anseo ...

An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán: Agallamh le hiarmhac léinn

Tá Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ag tairiscint an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ó bhí 2013 ann agus beidh an cúrsa ar fáil arís i mbliana, ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh. Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le hiarmhac léinn, Ian Mac Murchaidh, atá ag obair anois mar aistritheoir sa Choimisiún Eorpach, le fáil amach conas a chuaigh an cúrsa chun tairbhe dó.

Tuilleadh eolais anseo ...

Deiseanna Duitse: tús á chur leis an dara sraith agallamh go luath

Beidh Gaelchultúr ag cur tús leis an dara sraith agallamh ar Facebook Live dar teideal ‘Deiseanna Duitse’ sna seachtainí atá romhainn.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí EPV ar líne: Deis iontach do mhúinteoirí bunscoile feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge

Tá an samhradh buailte linn arís agus tá na mílte múinteoir bunscoile ar fud na tíre ag iarraidh cúrsa EPV fiúntach a roghnú. Más spéis leat feabhas a chur ar do chuid scileanna Gaeilge agus smaointe praiticiúla a fháil chun an Ghaeilge a mhúineadh ar bhealach spraíúil, tá cúrsaí againn atá oiriúnach duitse.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cúrsaí EPV ar líne: Agallamh le hAogán Ó Loingsigh

Labhair Nuachtlitir Ghaelchultúir le hAogán Ó Loingsigh, múinteoir bunscoile a bhfuil cúrsaí EPV éagsúla déanta aige ar ranganna.com, lena chuid tuairimí a fháil faoi na cúrsaí sin.

Tuilleadh eolais anseo ...

Cuir aithne ar ár múinteoirí: Ruth Nic Giolla Iasachta

Mar gheall ar an bpaindéim, rinne Gaelchultúr cúrsa Gaeilge an tsamhraidh a reáchtáil ar líne seachas sa seomra ranga agus, de bhrí go raibh daoine i ngach cearn den domhan in ann freastal ar na ranganna, tháinig méadú suntasach ar líon na bhfoghlaimeoirí. Ní hiad na foghlaimeoirí amháin a bhain tairbhe as an múnla nua seo, áfach: chuaigh sé chun sochair do na múinteoirí freisin, mar a léiríonn an t-alt seo le duine d’fhoireann teagaisc Ghaelchultúir, Ruth Nic Giolla Iasachta.

Tuilleadh eolais anseo ...

10 gcúis ar fiú duit tabhairt faoi chúrsa ar ranganna.com

Ag smaoineamh ar chúrsa Gaeilge a dhéanamh ar líne an samhradh seo? Leis an gcinneadh sin a dhéanamh níos éasca, tá liosta curtha le chéile againn de na buntáistí go léir a bhaineann le cúrsa a dhéanamh ar ár suíomh ríomhfhoghlama, ranganna.com.

Tuilleadh eolais anseo ...

Siopa.ie ag feidhmiú an athuair!

Tá an-áthas orainn a fhógairt go bhfuil siopa.ie ag feidhmiú arís i ndiaidh dó a bheith dúnta go sealadach mar gheall ar Covid-19.

Tuilleadh eolais anseo ...

Tús á chur le ranganna beo ar líne arís san fhómhar

Bhí an-ráchairt ar ranganna beo ar líne Ghaelchultúir a cuireadh ar fáil den chéad uair san earrach agus beidh tús á chur leis an gcéad téarma eile i mí Mheán Fómhair. Is cuma cén áit a bhfuil tú ar domhan ná cén leibhéal cumais atá agat, tapaigh an deis seo chun tabhairt faoi rang linn agus barr feabhais a chur ar do chuid Gaeilge.

Tuilleadh eolais anseo ...

Amhrán na míosa: Táimse im’ chodladh

Is é sprioc na rannóige seo, “Amhrán na Míosa”, ná léitheoirí Nuachtlitir Ghaelchultúir a spreagadh le hamhráin Ghaeilge a fhoghlaim agus a chanadh.

Tuilleadh eolais anseo ...

Margadh na Míosa

An tairiscint atá againn an mhí seo ná cód lascaine do ranganna oíche ar líne an fhómhair.

Tuilleadh eolais anseo ...

Comórtas

Tá síntiús saor in aisce do chúrsa ar ranganna.com ar fáil mar dhuais i gcomórtas Nuachtlitir na míosa seo.

Tuilleadh eolais anseo ...

Buaiteoir an Chomórtais

Comhghairdeas le Joe Ó Flatharta, a bhuaigh comórtas nuachtlitir mhí Aibreáin!

Tuilleadh eolais anseo ...

Nasc na míosa: Le Ceangal

Sa tsraith nua seo, a eisíodh le déanaí ar líne, tá leiriú le fáil ar scéal lánúine óige agus iad ag iarraidh a gcaidreamh a fhorbairt agus dul i dtaithí ar an saol mar atá sé le linn na dianghlasála. Cuirtear na hocht n-eipeasóid i láthair i bhfoirm físchomhráite ar Zoom idir an bheirt phríomhcharachtar agus tá scoth na haisteoireachta le feiceáil i ngach aon eipeasóid. Tá idir ghreann agus bhrón sa léiriú réadúil seo ar chúrsaí grá i ré na teicneolaíochta agus is fiú go mór féachaint air!

Tuilleadh eolais anseo ...

Oíche Chultúir le Gaelchultúr

Beidh cuma dhifriúil ar Oíche Chultúir i mbliana agus roinnt mhaith imeachtaí á reáchtáil ar líne den chéad uair. Mar chuid d’Oíche Chultúir beidh Blaiseadh den Ghaeilge ar líne á thairiscint ag Gaelchultúr chun deis a thabhairt dóibhsean ar spéis leo cúrsa Gaeilge a dhéanamh linn an fómhar seo triail a bhaint as rang samplach ar dtús. Léigh leat le fáil amach conas is féidir leat páirt a ghlacadh san imeacht.

Tuilleadh eolais anseo ...

Dátaí tábhachtacha

Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

Tuilleadh eolais anseo ...