×

Úsáidtear fianáin ar an suíomh seo

Tá fianáin á n-úsáid againn ar ár suíomh gréasáin. Má leanann tú ort gan do chuid socruithe fianáin a athrú, glacfaimid leis go bhfuil tú ag aontú lenár bpolasaí fianáin. Is féidir leat do chuid socruithe fianáin a athrú am ar bith.

Lean ar aghaidh
Tuilleadh eolais
Fógra | Notice
An ghéarchéim a bhaineann le Covid-19 | The Covid-19 crisis

Tá ionad oideachais Ghaelchultúir dúnta faoi láthair, ach tá an fhoireann ar fad ag cianobair ón mbaile agus bíonn fáil orthu le linn gnáthuaireanta oifige.

Gaelchultúr's education centre is currently closed, but all staff are working remotely from home and are available during normal office hours.

Tá súil ghéar á coinneáil againn ar threoracha ón FSS agus ón rialtas Agus osclófar an t-ionad arís a luaithe agus a fhógrófar go bhfuil sé slán é sin a dhéanamh.

We are following guidance from the HSE and the government closely and the centre will open again as soon as it is announced that it is safe to do so.

Déanfar ranganna oíche an fhómhair agus an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge a reáchtáil go hiomlán ar líne idir an dá linn.

The autumn evening classes and the Intensive Preparatory Course in Written Irish will be run entirely online in the meantime.

Dún

English version - click here

Or click the "English version" button in the top right-hand corner on any page

Tástáil ar Líne

Déan do chuid Gaeilge a thástáil ar líne le fáil amach cén leibhéal ar a bhfuil tú.

Nuacht Ghaelchultúir

Post mar Bhainisteoir Margaíochta le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr

Táimid ag iarraidh cur lenár bhfoireann margaíochta! Tá Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ag lorg duine fuinniúil, cruthaitheach agus cumasach a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige/aici le bheith ag obair go lánaimseartha mar Bhainisteoir Margaíochta agus le bheith mar chuid d’fhoireann thiomanta an chomhlachta.

Tús á chur le ranganna beo ar líne arís san fhómhar

Beidh tús á chur leis an gcéad téarma eile i mí Mheán Fómhair. Is cuma cén áit a bhfuil tú ar domhan ná cén leibhéal cumais atá agat, tapaigh an deis seo chun tabhairt faoi rang linn agus barr feabhais a chur ar do chuid Gaeilge.