Ár gcúrsaí

Image of a globe
Roghnaigh cúrsa
Roghnaigh leibhéal
Roghnaigh lá
Dianchúrsa Ullmhúcháin Aon Lae d’Iarratasóirí na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas, Bunmhúinteoireacht (MGOB)
Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Hibernia
Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Iarratasóirí na MGO (Hibernia) Ar Líne Dé Sathairn, 24 Aibreán 2021, 10.00am - 4.30pm
24 Aibreán 2021 - 24 Aibreán 2021 OK spás ar fáil
€149 breis eolais »
Hibernia
Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Iarratasóirí na MGO (Hibernia) Ar Líne Dé Sathairn, 22 Bealtaine 2021, 10.00am - 4.30pm
22 Bealtaine 2021 - 22 Bealtaine 2021 OK spás ar fáil
€149 breis eolais »
Hibernia
Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Iarratasóirí na MGO (Hibernia) Ar Líne Dé Sathairn, 19 Meitheamh 2021, 10.00am - 4.30pm
19 Meitheamh 2021 - 19 Meitheamh 2021 OK spás ar fáil
€149 breis eolais »
Hibernia
Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Iarratasóirí na MGO (Hibernia) Ar Líne Dé Sathairn, 17 Iúil 2021, 10.00am - 4.30pm
17 Iúil 2021 - 17 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€149 breis eolais »
Scileanna Gutháin agus Seirbhís do Chustaiméirí – Cúrsa Leathlae

Tá an cúrsa leathlae seo dírithe ar lucht freagartha gutháin agus lucht cúraim custaiméirí sna húdaráis áitiúla agus san earnáil phoiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá an cúrsa seo á eagrú ag Gaelchultúr i gcomhar le Foras na Gaeilge.

Leibhéal Ionad Cathain
SCILEANNA GUTHÁIN AGUS SEIRBHÍS DO CHUSTAIMÉIRÍ – CÚRSA LEATHLAE
Gach leibhéal Ar Líne 9:45am - 1:00pm
31 Bealtaine 2021 - 31 Bealtaine 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
SCILEANNA GUTHÁIN AGUS SEIRBHÍS DO CHUSTAIMÉIRÍ – CÚRSA LEATHLAE
Gach leibhéal Ar Líne 9:45am - 1:00pm
27 Meán Fómhair 2021 - 27 Meán Fómhair 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Scileanna Gutháin agus Seirbhís do Chustaiméirí – Cúrsa Leathlae
Gach leibhéal Ar Líne 9:45am - 1:00pm
29 Samhain 2021 - 29 Samhain 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, 2021–2022

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dírithe orthu siúd a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa sa teanga.

Leibhéal Ionad Cathain
Meán Fómhair 2021 - Nollaig 2022
Leibhéal 9 den NFQ Baile Átha Cliath agus ar líne Satharn amháin sa mhí 9.45am-12.15pm agus 1.15pm-5pm
18 Meán Fómhair 2021 - 3 Nollaig 2022 OK spás ar fáil
breis eolais »
Ranganna Gaeilge beo ar líne, Bealtaine 2021

Is cúis mhór áthais é do Ghaelchultúr a bheith in ann ranganna ginearálta Gaeilge do dhaoine fásta a chur ar fáil beo ar líne arís an samhradh seo. Beidh cúig leibhéal éagsúla i gceist sa chúrsa deich seachtaine seo agus cuirfear tús leis an tseachtain dar tosach 3 Bealtaine. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang dhá uair an chloig lá amháin sa tseachtain.

Chun freastal ar na ranganna beo ar líne, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda. Seolfar leabhrán digiteach chuig na foghlaimeoirí roimh thús an chúrsa agus beidh siad ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain.

Agus iad ag freastal ar an rang, beidh deis ag na foghlaimeoirí lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang chomh maith.

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dé Luain
Bunrang 1 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
3 Bealtaine 2021 - 5 Iúil 2021 FULL lán
€220 breis eolais »
Dé Luain
Bunrang 2 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
3 Bealtaine 2021 - 5 Iúil 2021 FULL lán
€220 breis eolais »
Dé Luain
Meánrang 1 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
3 Bealtaine 2021 - 5 Iúil 2021 FULL lán
€220 breis eolais »
Dé Luain
Meánrang 2 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
3 Bealtaine 2021 - 5 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Luain
Ardrang 1 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
3 Bealtaine 2021 - 5 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 1 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Bealtaine 2021 - 6 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 2 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Bealtaine 2021 - 6 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Ardrang 1 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Bealtaine 2021 - 6 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Ardrang 2 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Bealtaine 2021 - 6 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Bealtaine 2021 - 6 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Bunrang 1 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
5 Bealtaine 2021 - 7 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Bunrang 2 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
5 Bealtaine 2021 - 7 Iúil 2021 FULL lán
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Meánrang 1 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
5 Bealtaine 2021 - 7 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Meánrang 2 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
5 Bealtaine 2021 - 7 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Cruinneas sa Ghaeilge 2 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
5 Bealtaine 2021 - 7 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Déardaoin
Meánrang 1 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
6 Bealtaine 2021 - 8 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Déardaoin
Meánrang 2 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
6 Bealtaine 2021 - 8 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Déardaoin
Ardrang 1 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
6 Bealtaine 2021 - 8 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Déardaoin
Ardrang 2 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
6 Bealtaine 2021 - 8 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Déardaoin
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
6 Bealtaine 2021 - 8 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 1.00pm - 3.00pm (am na hÉireann)
8 Bealtaine 2021 - 10 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 2 Ar Líne Dé Sathairn, 1.00pm - 3.00pm (am na hÉireann)
8 Bealtaine 2021 - 10 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm (am na hÉireann)
8 Bealtaine 2021 - 10 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 2 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm (am na hÉireann)
8 Bealtaine 2021 - 10 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »

Bróisiúr an chúrsa

Ranganna Gaeilge beo ar líne: Meiriceá/Ceanada (EST), Bealtaine 2021

Is cúis mhór áthais é do Ghaelchultúr a bheith in ann ranganna ginearálta Gaeilge do dhaoine fásta i Meiriceá/Ceanada a chur ar fáil. Beidh cúig leibhéal éagsúla i gceist sa chúrsa deich seachtaine seo agus cuirfear tús leis an tseachtain dar tosach 3 Bealtaine. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang dhá uair an chloig lá amháin sa tseachtain.

Chun freastal ar na ranganna beo ar líne, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda. Seolfar leabhrán digiteach chuig na foghlaimeoirí roimh thús an chúrsa agus beidh siad ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain.

Agus iad ag freastal ar an rang, beidh deis ag na foghlaimeoirí lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang chomh maith.

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dé Luain
Bunrang 1 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
3 Bealtaine 2021 - 5 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Luain
Bunrang 2 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
3 Bealtaine 2021 - 5 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 1 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
4 Bealtaine 2021 - 6 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 2 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
4 Bealtaine 2021 - 6 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Ardrang 1 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
5 Bealtaine 2021 - 7 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge (go hiomlán ar líne), Bealtaine-Lúnasa 2021

Dírítear sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirtear béim chomh maith ar na hacmhainní teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc. Bíonn meascán den staidéar neamhspleách agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa. Seo iad dátaí ranganna chúrsa an tsamhraidh:

Seisiún 1: Dé hAoine, 14 Bealtaine & Dé Sathairn, 15 Bealtaine
Seisiún 2: Dé hAoine, 11 Meitheamh & Dé Sathairn, 12 Meitheamh
Seisiún 3: Dé hAoine, 9 Iúil & Dé Sathairn, 10 Iúil
Seisiún 4: Dé hAoine, 6 Lúnasa & Dé Sathairn, 7 Lúnasa

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge, Bealtaine - Lúnasa 2021
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge Ar Líne Dé hAoine 7:00-8:15pm, Dé Sathairn 11:00am-12:30pm & Dé Sathairn 2:00-4:00pm
14 Bealtaine 2021 - 7 Lúnasa 2021 OK spás ar fáil
€450 breis eolais »