Ár gcúrsaí

Image of a globe
Roghnaigh cúrsa
Roghnaigh leibhéal
Roghnaigh lá
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil
Leibhéal Ionad Cathain
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 2 - Earrach 2022
Leibhéal 2 (A1) Ar Líne Dé Luain, 10.00am - 12.30pm
21 Márta 2022 - 13 Meitheamh 2022 OK spás ar fáil
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 3 - Earrach 2022
Leibhéal 3 (A2) Ar Líne Dé Máirt, 10.00am - 12.30pm
22 Márta 2022 - 18 Meitheamh 2022 OK spás ar fáil
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 4 - Earrach 2022
Leibhéal 4 (B1) Ar Líne Dé Máirt, 2.00 - 4.30pm
22 Márta 2022 - 14 Meitheamh 2022 OK spás ar fáil
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 5 - Earrach 2022
Leibhéal 5 (B2) Ar Líne Dé Céadaoin, 10.00 - 12.30pm
23 Márta 2022 - 15 Meitheamh 2022 OK spás ar fáil
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 6 - Earrach 2022
Leibhéal 6 (C1) Ar Líne Dé Céadaoin, 14.00am - 16.30pm
23 Márta 2022 - 15 Meitheamh 2022 OK spás ar fáil
breis eolais »
Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, 2021–2022

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dírithe orthu siúd a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa sa teanga.

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Meán Fómhair 2021 - Nollaig 2022
Leibhéal 9 den NFQ Baile Átha Cliath agus ar líne Satharn amháin sa mhí
18 Meán Fómhair 2021 - 3 Nollaig 2022 FULL lán
€4485 breis eolais »
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge (ar líne), Eanáir - Aibreán 2022

Dírítear sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirtear béim chomh maith ar na hacmhainní teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc. Bíonn meascán den staidéar neamhspleách agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa. Seo iad dátaí ranganna chúrsa an earraigh:

Seisiún 1: Dé hAoine, 21 Eanáir & Dé Sathairn, 22 Eanáir Seisiún 2: Dé hAoine, 18 Feabhra & Dé Sathairn, 19 Feabhra Seisiún 3: Dé hAoine, 18 Márta & Dé Sathairn, 19 Márta Seisiún 4: Dé hAoine, 08 Aibreán & Dé Sathairn, 09 Aibreán

Beidh na leabhair seo ag teastáil do na ranganna:

Gramadach gan Stró!
Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Ardleibhéal Ar Líne Dé hAoine 7:00-8:15pm, Dé Sathairn 11:00am-12:30pm & Dé Sathairn 2:00-4:00pm
21 Eanáir 2022 - 9 Aibreán 2022 OK spás ar fáil
€450 breis eolais »
Cúrsaí Gaeilge beo ar líne, Eanáir 2022

Is cúis mhór áthais é do Ghaelchultúr a bheith in ann cúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta a chur ar fáil beo ar líne arís. Beidh ocht leibhéal éagsúla i gceist sa chúrsa deich seachtaine seo agus cuirfear tús leis an tseachtain dar tosach 24 Eanáir. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang dhá uair an chloig lá amháin sa tseachtain.

Chun freastal ar na ranganna beo ar líne, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda. Seolfar leabhrán digiteach chuig na foghlaimeoirí roimh thús an chúrsa agus beidh siad ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain.

Agus iad ag freastal ar an rang, beidh deis ag na foghlaimeoirí lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang chomh maith.

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dé Luain
Bunrang 1 (A1) Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
24 Eanáir 2022 - 28 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Luain
Bunrang 2 (A2) Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
24 Eanáir 2022 - 28 Márta 2022 FULL lán
€220 breis eolais »
Dé Luain
Meánrang 1 (B1) Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
24 Eanáir 2022 - 28 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Luain
Meánrang 2 (B2) Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
24 Eanáir 2022 - 28 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Luain
Ardrang 1 (C1) Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
24 Eanáir 2022 - 28 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 1 (B1) Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
25 Eanáir 2022 - 29 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 2 (B2) Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
25 Eanáir 2022 - 29 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Ardrang 1 (C1) Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
25 Eanáir 2022 - 29 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Ardrang 2 (C2) Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
25 Eanáir 2022 - 29 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
25 Eanáir 2022 - 29 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Bunrang 1 (A1) Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
26 Eanáir 2022 - 30 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Bunrang 2 (A2) Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
26 Eanáir 2022 - 30 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Meánrang 1 (B1) Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
26 Eanáir 2022 - 30 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Meánrang 2 (B2) Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
26 Eanáir 2022 - 30 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Cruinneas sa Ghaeilge 2 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
26 Eanáir 2022 - 30 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Déardaoin
Meánrang 1 (B1) Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
27 Eanáir 2022 - 7 Aibreán 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Déardaoin
Ardrang 1 (C1) Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
27 Eanáir 2022 - 7 Aibreán 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Déardaoin
Ardrang 2 (C2) Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
27 Eanáir 2022 - 7 Aibreán 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Déardaoin
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
27 Eanáir 2022 - 7 Aibreán 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 1 (A1) Ar Líne Dé Sathairn, 1.00pm - 3.00pm (am na hÉireann)
29 Eanáir 2022 - 2 Aibreán 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 2 (A2) Ar Líne Dé Sathairn, 1.00pm - 3.00pm (am na hÉireann)
29 Eanáir 2022 - 2 Aibreán 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 1 (B1) Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm (am na hÉireann)
29 Eanáir 2022 - 2 Aibreán 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 2 (B2) Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm (am na hÉireann)
29 Eanáir 2022 - 2 Aibreán 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Cúrsaí Gaeilge beo ar líne: Meiriceá/Ceanada (EST), Eanáir 2022

Is cúis mhór áthais é do Ghaelchultúr a bheith in ann ranganna ginearálta Gaeilge do dhaoine fásta i Meiriceá/Ceanada a chur ar fáil. Beidh ceithre leibhéal éagsúla i gceist sa chúrsa deich seachtaine seo agus cuirfear tús leis an tseachtain dar tosach 24 Eanáir. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang dhá uair an chloig lá amháin sa tseachtain.

Chun freastal ar na ranganna beo ar líne, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda. Seolfar leabhrán digiteach chuig na foghlaimeoirí roimh thús an chúrsa agus beidh siad ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain.

Agus iad ag freastal ar an rang, beidh deis ag na foghlaimeoirí lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang chomh maith.

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dé Luain
Bunrang 1 (A1) Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
24 Eanáir 2022 - 28 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Luain
Bunrang 2 (A2) Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
24 Eanáir 2022 - 28 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 1 (B1) Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
25 Eanáir 2022 - 29 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 2 (B2) Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
25 Eanáir 2022 - 29 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Ardrang 1 (C1) Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
26 Eanáir 2022 - 30 Márta 2022 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Scileanna Gutháin agus Seirbhís do Chustaiméirí – Cúrsa Leathlae

Tá an cúrsa leathlae seo á eagrú ag Gaelchultúr i gcomhar le Foras na Gaeilge. Tá an cúrsa dírithe ar lucht freagartha gutháin agus lucht cúraim custaiméirí sna húdaráis áitiúla agus san earnáil phoiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá sé oiriúnach dóibhsean a rinne staidéar ar an nGaeilge cheana féin (ar scoil, mar shampla) ach atá as cleachtadh le roinnt mhaith blianta.

Leibhéal Ionad Cathain
SCILEANNA GUTHÁIN AGUS SEIRBHÍS DO CHUSTAIMÉIRÍ – CÚRSA LEATHLAE
Bunleibhéal go Meánleibhéal Ar Líne Dé Luain, 9:45am - 1:00pm
31 Eanáir 2022 - 31 Eanáir 2022 OK spás ar fáil
breis eolais »
Ranganna samplacha beo ar líne
Leibhéal Ionad Cathain
Dé Sathairn
Bunrang 1 (A1) Ar Líne Dé Sathairn, 3.00pm - 3.30pm (am na hÉireann)
11 Nollaig 2021 - 11 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 2 (A2) Ar Líne Dé Sathairn, 3.00pm - 3.30pm (am na hÉireann)
11 Nollaig 2021 - 11 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 1 (B1) Ar Líne Dé Sathairn, 3.30pm - 4.00pm (am na hÉireann)
11 Nollaig 2021 - 11 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 2 (B2) Ar Líne Dé Sathairn, 3.30pm - 4.00pm (am na hÉireann)
11 Nollaig 2021 - 11 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Dé Sathairn
Ardrang 1 (C1) Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 4.30pm (am na hÉireann)
11 Nollaig 2021 - 11 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Dé Sathairn
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 4.30pm (am na hÉireann)
11 Nollaig 2021 - 11 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Rang samplach - Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge (ar líne)
Leibhéal Ionad Cathain
Dé Sathairn
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge Ar Líne Dé Sathairn, 12.00pm - 12.30pm (am na hÉireann)
15 Eanáir 2022 - 15 Eanáir 2022 OK spás ar fáil
breis eolais »