Ár gcúrsaí

Image of a globe
Roghnaigh cúrsa
Roghnaigh leibhéal
Roghnaigh lá
Ranganna Gaeilge beo ar líne, earrach 2021

Is cúis mhór áthais é do Ghaelchultúr a bheith in ann ranganna ginearálta Gaeilge do dhaoine fásta a chur ar fáil beo ar líne an t-earrach seo. Beidh ocht leibhéal éagsúla i gceist sa chúrsa deich seachtaine seo agus cuirfear tús leis an tseachtain dar tosach 1 Feabhra. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang dhá uair an chloig lá amháin sa tseachtain.

Chun freastal ar na ranganna beo ar líne, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda. Seolfar leabhrán digiteach chuig na foghlaimeoirí roimh thús an chúrsa agus beidh siad ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain.

Agus iad ag freastal ar an rang, beidh deis ag na foghlaimeoirí lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang chomh maith.

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dé Luain
Bunrang 1 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
1 Feabhra 2021 - 12 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Luain
Bunrang 2 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
1 Feabhra 2021 - 12 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Luain
Meánrang 1 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
1 Feabhra 2021 - 12 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Luain
Meánrang 2 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
1 Feabhra 2021 - 12 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 1 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
2 Feabhra 2021 - 13 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 2 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
2 Feabhra 2021 - 13 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Ardrang 1 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
2 Feabhra 2021 - 13 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Ardrang 2 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
2 Feabhra 2021 - 13 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Bunrang 1 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
3 Feabhra 2021 - 21 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Bunrang 2 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
3 Feabhra 2021 - 21 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Meánrang 2 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
3 Feabhra 2021 - 21 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
3 Feabhra 2021 - 21 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Déardaoin
Ardrang 1 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Feabhra 2021 - 15 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Déardaoin
Ardrang 2 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Feabhra 2021 - 15 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Déardaoin
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Feabhra 2021 - 15 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Déardaoin
Cruinneas sa Ghaeilge 2 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Feabhra 2021 - 15 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm (am na hÉireann)
6 Feabhra 2021 - 17 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 2 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm (am na hÉireann)
6 Feabhra 2021 - 17 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm (am na hÉireann)
6 Feabhra 2021 - 17 Aibreán 2021
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 1.00pm - 3.00pm (am na hÉireann)
6 Feabhra 2021 - 17 Aibreán 2021
€220 breis eolais »

Bróisiúr an chúrsa

Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge (go hiomlán ar líne), Eanáir - Aibreán 2021

Dírítear sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirtear béim chomh maith ar na hacmhainní teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc. Bíonn meascán den staidéar neamhspleách agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa. Seo iad dátaí ranganna chúrsa an earraigh:

Seisiún 1: Dé hAoine, 29 Eanáir & Dé Sathairn, 30 Eanáir Seisiún 2: Dé hAoine, 26 Feabhra & Dé Sathairn, 27 Feabhra Seisiún 3: Dé hAoine, 26 Márta & Dé Sathairn, 27 Márta Seisiún 4: Dé hAoine, 23 Aibreán & Dé Sathairn, 24 Aibreán

Beidh na leabhair seo ag teastáil do na ranganna:

Gramadach gan Stró!
In Ord is in Eagar
Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge Ar Líne Dé hAoine 7:00-8:15pm, Dé Sathairn 11:00am-12:30pm & Dé Sathairn 2:00-4:00pm
29 Eanáir 2021 - 24 Aibreán 2021
€450 breis eolais »
Ranganna samplacha beo ar líne
Leibhéal Ionad Cathain
Dé Sathairn
Bunrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 3.00pm - 3.30pm (am na hÉireann)
23 Eanáir 2021 - 23 Eanáir 2021
breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 2 Ar Líne Dé Sathairn, 3.00pm - 3.30pm (am na hÉireann)
23 Eanáir 2021 - 23 Eanáir 2021
breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 3.30pm - 4.00pm (am na hÉireann)
23 Eanáir 2021 - 23 Eanáir 2021
breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 2 Ar Líne Dé Sathairn, 3.30pm - 4.00pm (am na hÉireann)
23 Eanáir 2021 - 23 Eanáir 2021
breis eolais »
Dé Sathairn
Ardrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 4.30pm (am na hÉireann)
23 Eanáir 2021 - 23 Eanáir 2021
breis eolais »
Dé Sathairn
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 4.30pm (am na hÉireann)
23 Eanáir 2021 - 23 Eanáir 2021
breis eolais »