Ár gcúrsaí

Image of a globe
Roghnaigh cúrsa
Roghnaigh leibhéal
Roghnaigh lá
Scileanna Gutháin agus Seirbhís do Chustaiméirí – Cúrsa Leathlae

Tá an cúrsa leathlae seo dírithe ar lucht freagartha gutháin agus lucht cúraim custaiméirí sna húdaráis áitiúla agus san earnáil phoiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá an cúrsa seo á eagrú ag Gaelchultúr i gcomhar le Foras na Gaeilge.

Leibhéal Ionad Cathain
SCILEANNA GUTHÁIN AGUS SEIRBHÍS DO CHUSTAIMÉIRÍ – CÚRSA LEATHLAE
Gach leibhéal Ar Líne 9:45am - 1:00pm
27 Meán Fómhair 2021 - 27 Meán Fómhair 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Scileanna Gutháin agus Seirbhís do Chustaiméirí – Cúrsa Leathlae
Gach leibhéal Ar Líne 9:45am - 1:00pm
29 Samhain 2021 - 29 Samhain 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, 2021–2022

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dírithe orthu siúd a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa sa teanga.

Leibhéal Ionad Cathain
Meán Fómhair 2021 - Nollaig 2022
Leibhéal 9 den NFQ Baile Átha Cliath agus ar líne Satharn amháin sa mhí 9.45am-12.15pm agus 1.15pm-5pm
18 Meán Fómhair 2021 - 3 Nollaig 2022
breis eolais »
Ranganna Gaeilge beo ar líne, Deireadh Fómhair 2021

Is cúis mhór áthais é do Ghaelchultúr a bheith in ann ranganna ginearálta Gaeilge do dhaoine fásta a chur ar fáil beo ar líne arís. Beidh sé leibhéal éagsúla i gceist sa chúrsa deich seachtaine seo agus cuirfear tús leis an tseachtain dar tosach 4 Deireadh Fómhair. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang dhá uair an chloig lá amháin sa tseachtain.

Chun freastal ar na ranganna beo ar líne, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda. Seolfar leabhrán digiteach chuig na foghlaimeoirí roimh thús an chúrsa agus beidh siad ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain.

Agus iad ag freastal ar an rang, beidh deis ag na foghlaimeoirí lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang chomh maith.

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dé Luain
Bunrang 1 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Deireadh Fómhair 2021 - 13 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Luain
Bunrang 2 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Deireadh Fómhair 2021 - 13 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Luain
Meánrang 1 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Deireadh Fómhair 2021 - 13 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Luain
Meánrang 2 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
4 Deireadh Fómhair 2021 - 13 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 1 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
5 Deireadh Fómhair 2021 - 14 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 2 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
5 Deireadh Fómhair 2021 - 14 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Ardrang 1 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
5 Deireadh Fómhair 2021 - 14 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Bunrang 1 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
6 Deireadh Fómhair 2021 - 15 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Bunrang 2 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
6 Deireadh Fómhair 2021 - 15 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Déardaoin
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
7 Deireadh Fómhair 2021 - 16 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge (go hiomlán ar líne), Meán Fómhair-Nollaig 2021

Dírítear sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirtear béim chomh maith ar na hacmhainní teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc. Bíonn meascán den staidéar neamhspleách agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa. Seo iad dátaí ranganna chúrsa an fhómhair:


Seisiún 1: Dé hAoine, 24 Meán Fómhair & Dé Sathairn, 25 Meán Fómhair
Seisiún 2: Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair & Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair
Seisiún 3: Dé hAoine, 19 Samhain & Dé Sathairn, 20 Samhain
Seisiún 4: Dé hAoine, 10 Nollaig & Dé Sathairn, 11 Nollaig

Beidh na leabhair seo ag teastáil do na ranganna:

Gramadach gan Stró!
In Ord is in Eagar
Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge Ar Líne Dé hAoine 7:00-8:15pm, Dé Sathairn 11:00am-12:30pm & Dé Sathairn 2:00-4:00pm
24 Meán Fómhair 2021 - 11 Nollaig 2021 OK spás ar fáil
€450 breis eolais »