Ár gcúrsaí

Image of a globe
Roghnaigh cúrsa
Roghnaigh leibhéal
Roghnaigh lá
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil
Leibhéal Ionad Cathain
Cúrsa ullmhúcháin don Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Samhradh 2020
Bunrang 2 (TGG) Ar Líne Dé Luain, 10:00am - 12:00pm
8 Meitheamh 2020 - 17 Lúnasa 2020
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 3 - Earrach 2020
Leibhéal 3 Ar Líne Dé Máirt, 2.00pm - 4.00pm
19 Bealtaine 2020 - 1 Meán Fómhair 2020
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 3 - Earrach 2020
Leibhéal 3 Ar Líne Dé Máirt, 10.00am - 12.00pm
19 Bealtaine 2020 - 1 Meán Fómhair 2020
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 4 - Earrach 2020
Leibhéal 4 Ar Líne Dé Céadaoin, 2.00pm - 4.00pm
20 Bealtaine 2020 - 2 Meán Fómhair 2020
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 4 - Earrach 2020
Leibhéal 4 Ar Líne Dé Céadaoin, 10.00am - 12.00pm
20 Bealtaine 2020 - 2 Meán Fómhair 2020
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 5 - Earrach 2020
Leibhéal 5 Ar Líne Déardaoin, 10.00am - 12.00pm
21 Bealtaine 2020 - 3 Meán Fómhair 2020
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 6 - Earrach 2020
Leibhéal 6 Ar Líne Déardaoin, 2.00pm - 4.00pm
21 Bealtaine 2020 - 3 Meán Fómhair 2020
breis eolais »
Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, 2020–2021

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dírithe orthu siúd a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa sa teanga.

Leibhéal Ionad Cathain
Meán Fómhair 2020 - Nollaig 2021
Leibhéal 9 den NFQ Baile Átha Cliath agus ar líne Satharn amháin sa mhí 9.45am-12.15pm agus 1.15pm-5pm
19 Meán Fómhair 2020 - 27 Samhain 2021
breis eolais »
Ranganna Gaeilge beo ar líne, samhradh 2020

Is cúis mhór áthais é do Ghaelchultúr a bheith in ann ranganna ginearálta Gaeilge do dhaoine fásta a chur ar fáil beo ar líne den chéad uair an samhradh seo. Beidh ocht leibhéal éagsúla i gceist sa chúrsa deich seachtaine seo agus cuirfear tús leis an tseachtain dar tosach 25 Bealtaine. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang dhá uair an chloig lá amháin sa tseachtain.

Chun freastal ar na ranganna beo ar líne, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda. Seolfar leabhrán digiteach chuig na foghlaimeoirí roimh thús an chúrsa agus beidh siad ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain.

Agus iad ag freastal ar an rang, beidh deis ag na foghlaimeoirí lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang chomh maith.

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dé Luain
Bunrang 2 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm
25 Bealtaine 2020 - 10 Lúnasa 2020
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 2 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm
26 Bealtaine 2020 - 28 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Bunrang 2 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm
27 Bealtaine 2020 - 29 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Bunrang 1 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm
27 Bealtaine 2020 - 29 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Meánrang 2 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm
27 Bealtaine 2020 - 29 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Déardaoin
Ardrang 1 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm
28 Bealtaine 2020 - 30 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Déardaoin
Cruinneas sa Ghaeilge 2 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm
28 Bealtaine 2020 - 30 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Déardaoin
Ardrang 2 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm
28 Bealtaine 2020 - 30 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Déardaoin
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm
28 Bealtaine 2020 - 30 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 2 Ar Líne Dé Sathairn, 1.00pm - 3.00pm
30 Bealtaine 2020 - 8 Lúnasa 2020
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 1.00pm - 3.00pm
30 Bealtaine 2020 - 8 Lúnasa 2020
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm
30 Bealtaine 2020 - 8 Lúnasa 2020
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 2 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm
30 Bealtaine 2020 - 8 Lúnasa 2020
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm
30 Bealtaine 2020 - 8 Lúnasa 2020
€220 breis eolais »

Bróisiúr an chúrsa

Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge (go hiomlán ar líne), Meán Fómhair-Samhain 2020

Dírítear sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirtear béim chomh maith ar na hacmhainní teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc. Bíonn meascán den staidéar neamhspleách agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa. Seo iad dátaí ranganna chúrsa an tsamhraidh:

Seisiún 1: Dé hAoine, 25 Meán Fómhair & Dé Sathairn, 26 Meán Fómhair Seisiún 2: Dé hAoine, 16 Deireadh Fómhair & Dé Sathairn, 17 Deireadh Fómhair Seisiún 3: Dé hAoine, 6 Samhain & Dé Sathairn, 7 Samhain Seisiún 4: Dé hAoine, 27 Samhain & Dé Sathairn, 28 Samhain

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge Ar Líne Dé hAoine 7:00-8:15pm, Dé Sathairn 11:00am-12:30pm & Dé Sathairn 2:00-4:00pm
25 Meán Fómhair 2020 - 28 Samhain 2020
€450 breis eolais »