Ár gcúrsaí

Image of a globe
Roghnaigh cúrsa
Roghnaigh leibhéal
Roghnaigh lá
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil
Leibhéal Ionad Cathain
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 3 - Fómhar 2021 - Grúpa 1
Leibhéal 3 Ar Líne Dé Máirt, 10.00am - 12.30pm
5 Deireadh Fómhair 2021 - 18 Eanáir 2022 OK spás ar fáil
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 4 - Fómhar 2021 - Grúpa 1
Leibhéal 4 Ar Líne Dé Máirt, 2.00 - 4.30pm
5 Deireadh Fómhair 2021 - 18 Eanáir 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 5 - Fómhar 2021 - Grúpa 1
Leibhéal 5 Ar Líne Dé Céadaoin, 2.00 - 4.30pm
6 Deireadh Fómhair 2021 - 19 Eanáir 2022 OK spás ar fáil
breis eolais »
Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil - Leibhéal 6 - Fómhar 2021 - Grúpa 1
Leibhéal 6 Ar Líne Déardaoin, 10.00am - 12.30pm
7 Deireadh Fómhair 2021 - 20 Eanáir 2022 OK spás ar fáil
breis eolais »
Dianchúrsa Ullmhúcháin Aon Lae d’Iarratasóirí na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas, Bunmhúinteoireacht (MGOB)
Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Hibernia
Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Iarratasóirí na MGO (Hibernia) Ar Líne Dé Sathairn, 19 Meitheamh 2021, 10.00am - 4.30pm
19 Meitheamh 2021 - 19 Meitheamh 2021 OK spás ar fáil
€149 breis eolais »
Hibernia
Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Iarratasóirí na MGO (Hibernia) Ar Líne Dé Sathairn, 17 Iúil 2021, 10.00am - 4.30pm
17 Iúil 2021 - 17 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€149 breis eolais »
Scileanna Gutháin agus Seirbhís do Chustaiméirí – Cúrsa Leathlae

Tá an cúrsa leathlae seo dírithe ar lucht freagartha gutháin agus lucht cúraim custaiméirí sna húdaráis áitiúla agus san earnáil phoiblí a bhíonn ag plé leis an bpobal ar bhonn rialta agus ar gá dóibh seirbhís trí Ghaeilge a chur ar fáil uaireanta. Tá an cúrsa seo á eagrú ag Gaelchultúr i gcomhar le Foras na Gaeilge.

Leibhéal Ionad Cathain
SCILEANNA GUTHÁIN AGUS SEIRBHÍS DO CHUSTAIMÉIRÍ – CÚRSA LEATHLAE
Gach leibhéal Ar Líne 9:45am - 1:00pm
27 Meán Fómhair 2021 - 27 Meán Fómhair 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Scileanna Gutháin agus Seirbhís do Chustaiméirí – Cúrsa Leathlae
Gach leibhéal Ar Líne 9:45am - 1:00pm
29 Samhain 2021 - 29 Samhain 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, 2021–2022

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dírithe orthu siúd a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu cheana féin ach ar mhaith leo scileanna aistriúcháin a fhoghlaim nó cur lena scileanna sa réimse sin. Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge go laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa sa teanga.

Leibhéal Ionad Cathain
Meán Fómhair 2021 - Nollaig 2022
Leibhéal 9 den NFQ Baile Átha Cliath agus ar líne Satharn amháin sa mhí 9.45am-12.15pm agus 1.15pm-5pm
18 Meán Fómhair 2021 - 3 Nollaig 2022 OK spás ar fáil
breis eolais »
Ranganna Gaeilge beo ar líne, Meitheamh 2021

Is cúis mhór áthais é do Ghaelchultúr a bheith in ann ranganna ginearálta Gaeilge do dhaoine fásta a chur ar fáil beo ar líne arís an samhradh seo. Beidh ocht leibhéal éagsúla i gceist sa chúrsa deich seachtaine seo agus cuirfear tús leis an tseachtain dar tosach 7 Meitheamh. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang dhá uair an chloig lá amháin sa tseachtain.

Chun freastal ar na ranganna beo ar líne, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda. Seolfar leabhrán digiteach chuig na foghlaimeoirí roimh thús an chúrsa agus beidh siad ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain.

Agus iad ag freastal ar an rang, beidh deis ag na foghlaimeoirí lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang chomh maith.

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dé Céadaoin
Meánrang 2 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)
9 Meitheamh 2021 - 11 Lúnasa 2021 FULL beagnach lán
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 1.00pm - 3.00pm (am na hÉireann)
12 Meitheamh 2021 - 14 Lúnasa 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »

Bróisiúr an chúrsa

Oíche Chultúir
Leibhéal Ionad Cathain
Dé hAoine
Bunrang 1 Baile Átha Cliath Dé hAoine, 5.00pm - 5.30pm (am na hÉireann)
17 Meán Fómhair 2021 - 17 Meán Fómhair 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Dé hAoine
Bunrang 2 Baile Átha Cliath Dé hAoine, 7.30pm - 7.50pm (am na hÉireann)
17 Meán Fómhair 2021 - 17 Meán Fómhair 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »
Dé hAoine
Meánrang 1 Baile Átha Cliath Dé hAoine, 8.00pm - 8.20pm (am na hÉireann)
17 Meán Fómhair 2021 - 17 Meán Fómhair 2021 OK spás ar fáil
breis eolais »