Scoláireacht Choláiste na hÉireann/Ghaelchultúir - Fiontair Bheo,2022-23

Back to Sustainable Ventures: Purpose, Strategy and Leadership

Foirm Iarratais

1. Sonraí an Iarrthóra

2. Ráiteas pearsanta

Cuir ráiteas pearsanta ar fáil ina ndéanfaidh tú cur síos ar na cúiseanna ar mian leat Fiontair Bheo: Cuspóir, Straitéis agus Ceannaireacht a dhéanamh le Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr. Ba cheart duit tagairt a dhéanamh don leas a bhainfeá as an gcúrsa seo i do shaol pearsanta agus i do shaol oibre.

(Uasmhéid de 800 focal)

3. Mínigh cén fáth ar chóir an scoláireacht seo a thabhairt duitse seachas d’aon iarratasóir eile.

(Uasmhéid de 600 focal)
Má tá aon cheist agat faoin bhfoirm seo, glaoigh ar (01) 484 5220 nó seol ríomhphost chuig eolas@gaelchultur.com.