×

This website uses cookies

We use cookies on our website. If you continue without changing your cookie settings, we’ll assume that you agree with our cookie policy. You can change your cookie settings at any time.

Continue
Find out more
Fógra | Notice
An ghéarchéim a bhaineann le Covid-19 | The Covid-19 crisis

Tá ionad oideachais Ghaelchultúir dúnta faoi láthair, ach tá an fhoireann ar fad ag cianobair ón mbaile agus bíonn fáil orthu le linn gnáthuaireanta oifige.

Gaelchultúr's education centre is currently closed, but all staff are working remotely from home and are available during normal office hours.

Tá súil ghéar á coinneáil againn ar threoracha ón FSS agus ón rialtas Agus osclófar an t-ionad arís a luaithe agus a fhógrófar go bhfuil sé slán é sin a dhéanamh.

We are following guidance from the HSE and the government closely and the centre will open again as soon as it is announced that it is safe to do so.

Déanfar ranganna oíche an fhómhair agus an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge a reáchtáil go hiomlán ar líne idir an dá linn.

The autumn evening classes and the Intensive Preparatory Course in Written Irish will be run entirely online in the meantime.

Close

Leagan Gaeilge - cliceáil anseo

Nó cliceáil ar an gcnaipe “Leagan Gaeilge” ag barr gach leathanaigh ar dheis

Online Test

Take Gaelchultúr's online test to determine your competency in the Irish language.

Gaelchultúr news

Marketing Manager position with Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr

We want to add to our marketing team! Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr is looking for an energetic, creative and talented person with excellent communication skills to work full-time as a Marketing Manager and to be part of the company’s dedicated staff.

Live online classes recommencing in the autumn

The next term of online classes will begin in September so, no matter where you are in the world or what level of Irish you have, now is your chance to do a class with us and to improve your Irish.