Ár gcúrsaí

Image of a globe
Roghnaigh cúrsa
Roghnaigh leibhéal
Roghnaigh lá
Ranganna Gaeilge beo ar líne, samhradh 2020

Is cúis mhór áthais é do Ghaelchultúr a bheith in ann ranganna ginearálta Gaeilge do dhaoine fásta a chur ar fáil beo ar líne den chéad uair an samhradh seo. Beidh ocht leibhéal éagsúla i gceist sa chúrsa deich seachtaine seo agus cuirfear tús leis an tseachtain dar tosach 25 Bealtaine. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang dhá uair an chloig lá amháin sa tseachtain.

Chun freastal ar na ranganna beo ar líne, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda. Seolfar leabhrán digiteach chuig na foghlaimeoirí roimh thús an chúrsa agus beidh siad ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain.

Agus iad ag freastal ar an rang, beidh deis ag na foghlaimeoirí lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang chomh maith.

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dé Luain
Bunrang 2 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm
25 Bealtaine 2020 - 10 Lúnasa 2020
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 2 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm
26 Bealtaine 2020 - 28 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Bunrang 2 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm
27 Bealtaine 2020 - 29 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Bunrang 1 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm
27 Bealtaine 2020 - 29 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Meánrang 2 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm
27 Bealtaine 2020 - 29 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Déardaoin
Ardrang 1 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm
28 Bealtaine 2020 - 30 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Déardaoin
Cruinneas sa Ghaeilge 2 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm
28 Bealtaine 2020 - 30 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Déardaoin
Ardrang 2 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm
28 Bealtaine 2020 - 30 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Déardaoin
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Ar Líne Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm
28 Bealtaine 2020 - 30 Iúil 2020
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 1.00pm - 3.00pm
30 Bealtaine 2020 - 8 Lúnasa 2020
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm
30 Bealtaine 2020 - 8 Lúnasa 2020
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Bunrang 2 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm
30 Bealtaine 2020 - 8 Lúnasa 2020
€220 breis eolais »
Dé Sathairn
Meánrang 1 Ar Líne Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm
30 Bealtaine 2020 - 8 Lúnasa 2020
€220 breis eolais »

Bróisiúr an chúrsa