Ranganna oíche Gaeilge, samhradh 2019
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 14 Bealtaine 2019
Críoch an chúrsa 16 Iúil 2019
Cathain Dé Máirt, 7.00-9.00 p.m.
Seisiúin 10
Praghas €200
Leibhéal Ardrang 1
Ionad Baile Átha Cliath - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Cuirfear tús le cúrsa an tsamhraidh an tseachtain dar tosach 13 Bealtaine 2019 agus beidh ranganna ar fáil i mBaile Átha Cliath agus áiteanna eile timpeall na tíre. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin sa tseachtain, idir 7.00–9.00 p.m., ar feadh deich seachtaine.

Bróisiúr an chúrsa

Rang dhá uair an chloig, oíche sa tseachtain thar deich seachtaine. 20 uair an chloig de ranganna ar fad. Athraíonn ábhar na ranganna ó chúrsa go cúrsa, mar sin is féidir le foghlaimeoir freastal ar na trí chúrsa sa tsraith.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2