Post mar Fheidhmeannach Margaíochta

Post mar Fheidhmeannach Margaíochta

Tá Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr ag lorg duine fuinniúil, cruthaitheach, neamhspleách agus cumasach a bhfuil ardscileanna cumarsáide acu le bheith ag obair mar Fheidhmeannach Margaíochta. Conradh buan atá i gceist leis an ról seo agus beidh obair ó chian i gceist chomh maith.

Ní mór d’iarrthóirí caighdeán réasúnta ard Gaeilge a bheith acu, taithí a bheith acu ar na meáin shóisialta agus cur amach a bheith acu ar fheidhmchláir deartha.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre. Beidh deiseanna ag an té a cheapfar oiliúint a fháil sa chomhlacht féin agus taobh amuigh de.

Dualgais

Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an bhFeidhmeannach Margaíochta:

 • a bheith ag feidhmiú faoi stiúir an Bhainisteora Díolacháin agus Margaíochta
 • margaíocht a dhéanamh ar chúrsaí teanga, ar sheirbhísí agus ar fhoilseacháin an Choláiste
 • cuntais an choláiste ar na hardáin shóisialta a bhainistiú (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok agus Youtube)
 • feachtais íoctha fógraí ar na meáin shóisialta agus ar Google a chruthú agus a bhainistiú
 • próifíl an chomhlachta a ardú in Éirinn agus ar fud an domhain
 • tionscadail nua a fhorbairt agus a chur chun cinn.
 • Cáilíocht riachtanach

  Céim tríú leibhéal (leibhéal 8 de Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí)

  Cáilíocht/scileanna/taithí inmhianaithe

 • Cáilíocht sa mhargaíocht nó sa mhargaíocht dhigiteach nó a chomhionann
 • Sárscileanna cóipscríbhneoireachta
 • Eolas cuimsitheach ar an margaíocht dhigiteach
 • Taithí a bhaineann le Google Ads agus Meta Ads
 • Scileanna deartha nó eolas ar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
 • Ardscileanna ríomhaireachta
 • Ní mór d’iarrthóirí CV, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig: poist@gaelchultur.com

  Spriocdháta d’iarratais: Dé hAoine, 23 Meitheamh 2023

  Tá tuilleadh eolais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig: poist@gaelchultur.com