Oifigeach Forbartha Acmhainní

Oifigeach Forbartha Acmhainní

Tá post lánaimseartha mar Oifigeach Forbartha Acmhainní ar fáil i gColáiste na hÉireann/Gaelchultúr. Conradh bliana atá i gceist agus beidh an té a cheapfar in ann a bheith ag obair ó chian nó in oifigí an choláiste.

Ní mór d’iarrthóirí caighdeán ard Gaeilge, idir labhartha agus scríofa, a bheith acu agus taithí a bheith acu ar an nGaeilge a mhúineadh do dhaoine fásta.

Tuarastal de réir taithí agus cáilíochtaí; gnáthuaireanta oibre. Cuirfear deiseanna oiliúna ar fáil don té a cheapfar.

Dualgais

Seo iad na príomhdhualgais a bheidh ar an Oifigeach Forbartha Acmhainní:

 • acmhainní teagaisc agus foghlama a fhorbairt do chúrsaí teanga
 • siollabais agus pleananna ceachta a fhorbairt
 • eagarthóireacht agus léamh profaí a dhéanamh go rialta
 • cúrsaí Gaeilge a theagasc d’fhoghlaimeoirí ag leibhéil éagsúla chumais

  Cáilíocht agus taithí riachtanach

 • Máistreacht sa Ghaeilge (leibhéal 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí)
 • Taithí ar mhúineadh na Gaeilge do dhaoine fásta

  Cáilíocht/taithí/scileanna inmhianaithe

 • Cáilíocht teagaisc
 • Taithí ar acmhainní teagaisc a fhorbairt
 • Taithí ar obair aistriúcháin a dhéanamh
 • Ardscileanna ríomhaireachta

  Ní mór d’iarrthóirí Curriculum Vitae, mar aon le litir iarratais, a sheoladh chuig: poist@gaelchultur.com Spriocdháta d’iarratais: Dé hAoine, an 4 Samhain 2022.