Ár gcúrsaí

Image of a globe
Roghnaigh cúrsa
Roghnaigh leibhéal
Roghnaigh lá
Ranganna Gaeilge beo ar líne: Meiriceá/Ceanada (EST), Bealtaine 2021

Is cúis mhór áthais é do Ghaelchultúr a bheith in ann ranganna ginearálta Gaeilge do dhaoine fásta i Meiriceá/Ceanada a chur ar fáil. Beidh cúig leibhéal éagsúla i gceist sa chúrsa deich seachtaine seo agus cuirfear tús leis an tseachtain dar tosach 3 Bealtaine. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang dhá uair an chloig lá amháin sa tseachtain.

Chun freastal ar na ranganna beo ar líne, ní bheidh ag teastáil ach gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir), ríomhaire glúine nó deisce agus ceangal réasúnta leathanbhanda. Seolfar leabhrán digiteach chuig na foghlaimeoirí roimh thús an chúrsa agus beidh siad ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain.

Agus iad ag freastal ar an rang, beidh deis ag na foghlaimeoirí lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal. Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang chomh maith.

Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dé Luain
Bunrang 1 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
3 Bealtaine 2021 - 5 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Luain
Bunrang 2 Ar Líne Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
3 Bealtaine 2021 - 5 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 1 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
4 Bealtaine 2021 - 6 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Máirt
Meánrang 2 Ar Líne Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
4 Bealtaine 2021 - 6 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »
Dé Céadaoin
Ardrang 1 Ar Líne Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)
5 Bealtaine 2021 - 7 Iúil 2021 OK spás ar fáil
€220 breis eolais »