Ár gcúrsaí

Image of a globe
Roghnaigh cúrsa
Roghnaigh leibhéal
Roghnaigh lá
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge (go hiomlán ar líne), Meán Fómhair-Samhain 2021

Dírítear sa dianchúrsa ar chruinneas gramadaí, ar chúrsaí stíle agus ar an aistriúchán. Cuirtear béim chomh maith ar na hacmhainní teicneolaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge, cinn ar líne ina measc. Bíonn meascán den staidéar neamhspleách agus de ranganna beo ar líne i gceist sa chúrsa. Seo iad dátaí ranganna chúrsa an fhómhair:


Seisiún 1: Dé hAoine, 3 Meán Fómhair & Dé Sathairn, 4 Meán Fómhair
Seisiún 2: Dé hAoine, 1 Deireadh Fómhair & Dé Sathairn, 2 Deireadh Fómhair
Seisiún 3: Dé hAoine, 29 Deireadh Fómhair & Dé Sathairn, 30 Deireadh Fómhair
Seisiún 4: Dé hAoine, 26 Samhain & Dé Sathairn, 27 Samhain

Beidh na leabhair seo ag teastáil do na ranganna:

Gramadach gan Stró!
In Ord is in Eagar
Leibhéal Ionad Cathain Praghas
Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge Ar Líne Dé hAoine 7:00-8:15pm, Dé Sathairn 11:00am-12:30pm & Dé Sathairn 2:00-4:00pm
3 Meán Fómhair 2021 - 27 Samhain 2021 OK spás ar fáil
€450 breis eolais »