Hibernia: Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Dianchúrsa Ullmhúcháin don Agallamh
Ní féidir clárú don rang seo faoi láthair.
Tús an chúrsa 19 Feabhra 2020
Críoch an chúrsa 8 Aibreán 2020
Cathain Dé Céadaoin, 7.00-9.00 p.m.
Seisiúin 8
Praghas €249
Leibhéal Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Iarratasóirí na MGO (Hibernia)
Ionad Baile Átha Cliath - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal.

Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas:
• tús maith a chur leis an agallamh, rud a chuirfidh ar a suaimhneas iad, agus a rachaidh i bhfeidhm ar na hagallóirí;
• briathra a úsáid i gceart;
• freagraí fada, ina bhfuil scoth na Gaeilge, a thabhairt ar cheisteanna a thagann chun cinn go minic san agallamh;
• freagraí a thabhairt atá cruinn ó thaobh na gramadaí de;
• sleachta próis a léamh gan deacracht;
• úsáid a bhaint as an réimse leathan áiseanna Gaeilge atá ar fáil ar líne anois.

Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, roinnt mhaith blianta ó shin, b’fhéidir. Tuigeann siad go leor den teanga ach is beag deis a bhí acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an bhéim ar scileanna labhartha agus éisteachta ach tugtar deiseanna dóibh an teanga a léamh agus a scríobh chomh maith. Déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs, de réir mar atá sí ag teastáil.

Beidh fáil ag na rannpháirithe ar chúrsa ar líne ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, freisin. Cliceáil anseo le triail a bhaint as an gcúrsa sin saor in aisce.

Freastalóidh mic léinn ar rang dhá uair an chloig sa seomra ranga, uair amháin in aghaidh na seachtaine, thar ocht seachtaine, i nGaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2.

Beidh na seisiúin seo ar siúl tráthnóna Céadaoin, 7.00-9.00pm, ar na dátaí seo a leanas: 19/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04

Beidh fáil ag na rannpháirtithe ar chúrsa ar líne freisin ar feadh sé mhí: CDianchúrsa Ullmhúcháin d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear sa chúrsa cuimsitheach seo ar na topaicí a thagann chun cinn san agallamh agus beidh na mic léinn in ann úsáid a bhaint as agus iad ag ullmhú do na seisiúin sa seomra ranga agus don agallamh féin.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2