Ranganna Gaeilge beo ar líne, samhradh 2020
Tá an rang seo lán.
Ar mhaith leat dul ar an liosta feithimh don rang seo?
Tús an chúrsa 26 Bealtaine 2020
Críoch an chúrsa 28 Iúil 2020
Cathain Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm
Seisiúin 10
Praghas €220
Leibhéal Meánrang 2
Ionad Ar Líne - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Cuirfear tús le ranganna beo ar líne an tsamhraidh an tseachtain dar tosach 25 Bealtaine 2020. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin dhá uair an chloig sa tseachtain ar feadh deich seachtaine.

Bróisiúr an chúrsa

Rang dhá uair an chloig, oíche sa tseachtain thar deich seachtaine. 20 uair an chloig de ranganna ar fad. Athraíonn ábhar na ranganna ó chúrsa go cúrsa, mar sin is féidir le foghlaimeoir freastal ar na trí chúrsa sa tsraith.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2