Ranganna Gaeilge beo ar líne, samhradh 2020
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 30 Bealtaine 2020
Críoch an chúrsa 8 Lúnasa 2020
Cathain Dé Sathairn, 1.00pm - 3.00pm
Seisiúin 10
Praghas €220
Leibhéal Bunrang 2
Ionad Ar Líne - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Cuirfear tús le ranganna beo ar líne an tsamhraidh an tseachtain dar tosach 25 Bealtaine 2020. Freastalóidh na rannpháirtithe ar rang amháin dhá uair an chloig sa tseachtain ar feadh deich seachtaine.

Bróisiúr an chúrsa

Rang dhá uair an chloig, lá sa tseachtain thar deich seachtaine. 20 uair an chloig de ranganna ar fad. Athraíonn ábhar na ranganna ó chúrsa go cúrsa, mar sin is féidir le foghlaimeoir freastal ar na trí chúrsa sa tsraith.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2