Oíche Chultúir
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 18 Meán Fómhair 2020
Críoch an chúrsa 18 Meán Fómhair 2020
Cathain Dé hAoine, 8.00pm - 8.30pm (am na hÉireann)
Seisiúin 1
Leibhéal Meánrang 1
Ionad Ar Líne - Ar Líne
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Tá an-áthas orainn go mbeimid ag glacadh páirte in Oíche Chultúir arís i mbliana.

Rang Gaeilge leathuair an chloig.