Ranganna samplacha beo ar líne
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 12 Meán Fómhair 2020
Críoch an chúrsa 12 Meán Fómhair 2020
Cathain Dé Sathairn, 3.00pm - 3.30pm (am na hÉireann)
Seisiúin 1
Leibhéal Bunrang 2
Ionad Ar Líne - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Idir 3.00pm agus 5.00pm (am na hÉireann), Dé Sathairn, 12 Meán Fómhair, déanfaidh Gaelchultúr ranganna 30 nóiméad a thairiscint ar líne le blaiseadh a thabhairt den stíl mhúinteoireachta atá againn.

Rang leathuair an chloig

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2