Oíche Chultúir
Tá an rang seo lán.
Ar mhaith leat dul ar an liosta feithimh don rang seo?
Tús an chúrsa 17 Meán Fómhair 2021
Críoch an chúrsa 17 Meán Fómhair 2021
Cathain Dé hAoine, 6.00pm - 6.30pm (am na hÉireann)
Seisiúin 1
Leibhéal Bunrang 1 (A1)
Ionad Baile Átha Cliath - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

An bhfuil spéis agat cúpla focal a fhoghlaim nó cur le saibhreas do chuid Gaeilge? Déan cinnte go nglacfaidh tú páirt sa rang Gaeilge saor in aisce seo. Beidh na ranganna ar siúl in ionad oideachais Ghaelchultúir i lár na cathrach agus ar líne. Tabharfaidh na ranganna seo léargas duit ar an stíl teagaisc a úsáidtear inár gcuid cúrsaí móréilimh.

* Nóta maidir leis na ranganna a bheidh in ionad oideachais Ghaelchultúir: Is í sábháilteacht ár bhfoirne agus ár bhfoghlaimeoirí an tosaíocht is mó atá againn agus tá próiseas docht slándála curtha i bhfeidhm ag an gcoláiste. Beidh an rang ar siúl i seomra mór. Rang beag a beidh ann agus beidh uasmhéid de 10 foghlaimeoirí i ngach rang lena chinntiú go mbeidh scaradh sóisialta éifeachtach i bhfeidhm agus glanfar an seomra ranga idir gach rang.

Tá an rang seo dírithe orthu siúd nach bhfuil eolas ar bith acu ar an nGaeilge nó atá ábalta cumarsáid bhunúsach a dhéanamh, e.g. beannú do dhaoine, iad féin a chur in aithne. Bíonn an bhéim sa rang seo ar scileanna labhartha agus éisteachta a fhorbairt.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2