Oíche Chultúir
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 17 Meán Fómhair 2021
Críoch an chúrsa 17 Meán Fómhair 2021
Cathain Dé hAoine, 6.30pm - 7.00pm (am na hÉireann)
Seisiúin 1
Leibhéal Meánrang 1
Ionad Baile Átha Cliath - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Beidh an rang ar siúl in ionad oideachais Ghaelchultúir i lár na cathrach. Tá sábháilteacht ár bhfoirne agus ár bhfoghlaimeoirí mar thosaíocht dúinn agus tá próiseas slándála curtha i bhfeidhm ag an gcoláiste. Beidh an rang ar siúl i seomra mór. Rang beag a beidh ann agus beidh uasmhéid de 10 bhfoghlaimeoir i ngach rang lena chinntiú go mbeidh scaradh sóisialta éifeachtach i bhfeidhm agus glanfar an seomra ranga idir gach rang.

Tá an rang seo oiriúnach do dhaoine a thuigeann go leor den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an rang feiliúnach freisin do dhaoine atá breá ábalta comhrá a dhéanamh trí Ghaeilge agus a úsáideann í ó am go chéile – go sóisialta, mar shampla.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2