Oíche Chultúir
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 17 Meán Fómhair 2021
Críoch an chúrsa 17 Meán Fómhair 2021
Cathain Dé hAoine, 6.30pm - 7.00pm (am na hÉireann)
Seisiúin 1
Leibhéal Meánrang 1 (B1)
Ionad Ar Líne - Ar Líne
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

An bhfuil spéis agat cúpla focal a fhoghlaim nó cur le saibhreas do chuid Gaeilge? Déan cinnte go nglacfaidh tú páirt sa rang Gaeilge saor in aisce seo. Beidh na ranganna ar siúl in ionad oideachais Ghaelchultúir i lár na cathrach agus ar líne. Tabharfaidh na ranganna seo léargas duit ar an stíl teagaisc a úsáidtear inár gcuid cúrsaí móréilimh.

* Nóta maidir leis na ranganna a bheidh in ionad oideachais Ghaelchultúir: Is í sábháilteacht ár bhfoirne agus ár bhfoghlaimeoirí an tosaíocht is mó atá againn agus tá próiseas docht slándála curtha i bhfeidhm ag an gcoláiste. Beidh an rang ar siúl i seomra mór. Rang beag a beidh ann agus beidh uasmhéid de 10 foghlaimeoirí i ngach rang lena chinntiú go mbeidh scaradh sóisialta éifeachtach i bhfeidhm agus glanfar an seomra ranga idir gach rang.

Tá an rang seo oiriúnach do dhaoine a thuigeann go leor den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an rang feiliúnach freisin do dhaoine atá breá ábalta comhrá a dhéanamh trí Ghaeilge agus a úsáideann í ó am go chéile – go sóisialta, mar shampla.