Oíche Chultúir
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 17 Meán Fómhair 2021
Críoch an chúrsa 17 Meán Fómhair 2021
Cathain Dé hAoine, 8.00pm - 8.30pm (am na hÉireann)
Seisiúin 1
Leibhéal Ardrang 1 (C1)
Ionad Ar Líne - Ar Líne
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

An bhfuil spéis agat cúpla focal a fhoghlaim nó cur le saibhreas do chuid Gaeilge? Déan cinnte go nglacfaidh tú páirt sa rang Gaeilge saor in aisce seo. Beidh na ranganna ar siúl in ionad oideachais Ghaelchultúir i lár na cathrach agus ar líne. Tabharfaidh na ranganna seo léargas duit ar an stíl teagaisc a úsáidtear inár gcuid cúrsaí móréilimh.

* Nóta maidir leis na ranganna a bheidh in ionad oideachais Ghaelchultúir: Is í sábháilteacht ár bhfoirne agus ár bhfoghlaimeoirí an tosaíocht is mó atá againn agus tá próiseas docht slándála curtha i bhfeidhm ag an gcoláiste. Beidh an rang ar siúl i seomra mór. Rang beag a beidh ann agus beidh uasmhéid de 10 foghlaimeoirí i ngach rang lena chinntiú go mbeidh scaradh sóisialta éifeachtach i bhfeidhm agus glanfar an seomra ranga idir gach rang.

Tá an rang seo oiriúnach dóibh siúd a bhfuil líofacht mhaith acu sa Ghaeilge agus ar mian leo deis a fháil díriú ar réimse leathan topaicí. Tá béim sa rang chomh maith ar shaibhreas na Gaeilge agus ar chruinneas gramadaí.