Oíche Chultúir
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 17 Meán Fómhair 2021
Críoch an chúrsa 17 Meán Fómhair 2021
Cathain Dé hAoine, 8.15pm - 8.45pm (am na hÉireann)
Seisiúin 1
Leibhéal Bunrang 1 (A1)
Ionad Baile Átha Cliath - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

An bhfuil spéis agat cúpla focal a fhoghlaim nó cur le saibhreas do chuid Gaeilge? Déan cinnte go nglacfaidh tú páirt sa rang Gaeilge saor in aisce seo. Beidh na ranganna ar siúl in ionad oideachais Ghaelchultúir i lár na cathrach agus ar líne. Tabharfaidh na ranganna seo léargas duit ar an stíl teagaisc a úsáidtear inár gcuid cúrsaí móréilimh.

* Nóta maidir leis na ranganna a bheidh in ionad oideachais Ghaelchultúir: Is í sábháilteacht ár bhfoirne agus ár bhfoghlaimeoirí an tosaíocht is mó atá againn agus tá próiseas docht slándála curtha i bhfeidhm ag an gcoláiste. Beidh an rang ar siúl i seomra mór. Rang beag a beidh ann agus beidh uasmhéid de 10 foghlaimeoirí i ngach rang lena chinntiú go mbeidh scaradh sóisialta éifeachtach i bhfeidhm agus glanfar an seomra ranga idir gach rang.

Tá an rang seo dírithe orthu siúd nach bhfuil eolas ar bith acu ar an nGaeilge nó atá ábalta cumarsáid bhunúsach a dhéanamh, e.g. beannú do dhaoine, iad féin a chur in aithne. Bíonn an bhéim sa rang seo ar scileanna labhartha agus éisteachta a fhorbairt.

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2