Ranganna samplacha beo ar líne
Ní féidir clárú don rang seo faoi láthair.
Tús an chúrsa 21 Lúnasa 2021
Críoch an chúrsa 21 Lúnasa 2021
Cathain Dé Sathairn, 3.30pm - 4.00pm (am na hÉireann)
Seisiúin 1
Leibhéal Meánrang 2 (B2)
Ionad Ar Líne - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Idir 3.00pm agus 5.00pm (am na hÉireann), Dé Sathairn, 21 Lúnasa, déanfaidh Gaelchultúr ranganna 30 nóiméad a thairiscint ar líne le blaiseadh a thabhairt den stíl mhúinteoireachta atá againn.

Rang leathuair an chloig

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2