Ó 18 Meán Fómhair 2021

Cuir an cúrsa in áirithe

|
|
|
Leibhéil Am Dáta tosaigh
Bunrang 1 (A1) Dé Luain Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

24 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Bunrang 2 (A2) Dé Luain Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

24 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Meánrang 1 (B1) Dé Luain Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

24 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Ardteist Dé hAoine Dé hAoine, 7.00-9.00pm, Dé Sathairn, 9.00am-11.00am, Dé Sathairn 12.00-2.00pm

Spás ar fáil

04 Feabhra 2022 Cláraigh anois
Leibhéal 9 den NFQ Satharn amháin sa mhí

Lán

18 Meán Fómhair 2021 Liosta feithimh
Bunrang 2 (A2) Dé Luain Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

24 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Meánrang 1 (B1) Dé Luain Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

24 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Meánrang 2 (B2) Dé Luain Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

24 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Ardrang 1 (C1) Dé Luain Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

24 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Bunrang 1 (A1) Dé Luain Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)

Spás ar fáil

24 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Bunrang 2 (A2) Dé Luain Dé Luain, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)

Spás ar fáil

24 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Leibhéal 2 (A1) Dé Luain Dé Luain, 10.00am - 12.30pm

Spás ar fáil

21 Márta 2022 Cláraigh anois
Meánrang 2 (B2) Dé Máirt Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

25 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Leibhéal 9 den NFQ Deireadh seachtaine amháin sa mhí (Dé hAoine 7.00-9.00pm agus Dé Sathairn 10.00am-3.00pm).

Spás ar fáil

16 Meán Fómhair 2022 Cláraigh anois
Meánrang 1 (B1) Dé Máirt Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

25 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Meánrang 2 (B2) Dé Máirt Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

25 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Ardrang 1 (C1) Dé Máirt Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

25 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Ardrang 2 (C2) Dé Máirt Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Spás ar fáil

25 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Dé Máirt Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Spás ar fáil

25 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Leibhéal 3 (A2) Dé Máirt Dé Máirt, 10.00am - 12.30pm

Spás ar fáil

22 Márta 2022 Cláraigh anois
Meánrang 1 (B1) Dé Máirt Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)

Spás ar fáil

25 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Meánrang 2 (B2) Dé Máirt Dé Máirt, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)

Spás ar fáil

25 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Leibhéal 4 (B1) Dé Máirt Dé Máirt, 2.00 - 4.30pm

Spás ar fáil

22 Márta 2022 Cláraigh anois
Ardleibhéal Dé hAoine 7:00-8:15pm, Dé Sathairn 11:00am-12:30pm & Dé Sathairn 2:00-4:00pm

Spás ar fáil

28 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Bunrang 1 (A1) Dé Céadaoin Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

26 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Bunrang 2 (A2) Dé Céadaoin Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

26 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Meánrang 1 (B1) Dé Céadaoin Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

26 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Meánrang 2 (B2) Dé Céadaoin Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

26 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Cruinneas sa Ghaeilge 2 Dé Céadaoin Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Spás ar fáil

26 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Ardrang 1 (C1) Dé Céadaoin Dé Céadaoin, 7.00pm - 9.00pm (Am Caighdeánach Oirthearach)

Spás ar fáil

26 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Leibhéal 5 (B2) Dé Céadaoin Dé Céadaoin, 10.00 - 12.30pm

Spás ar fáil

23 Márta 2022 Cláraigh anois
Meánrang 1 (B1) Déardaoin Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Lán

27 Eanáir 2022 Liosta feithimh
Ardrang 1 (C1) Déardaoin Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Spás ar fáil

27 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Ardrang 2 (C2) Déardaoin Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Spás ar fáil

27 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Cruinneas sa Ghaeilge 1 Déardaoin Déardaoin, 7.00pm - 9.00pm (am na hÉireann)

Spás ar fáil

27 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Leibhéal 6 (C1) Dé Céadaoin Dé Céadaoin, 14.00am - 16.30pm

Spás ar fáil

23 Márta 2022 Cláraigh anois
Bunleibhéal go Meánleibhéal Dé Luain Dé Luain, 9:45am - 1:00pm

Spás ar fáil

31 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Bunleibhéal go Meánleibhéal Dé Luain Dé Luain, 9:45am - 1:00pm

Spás ar fáil

07 Márta 2022 Cláraigh anois
Bunrang 1 (A1) Dé Sathairn Dé Sathairn, 1.00pm - 3.00pm (am na hÉireann)

Spás ar fáil

29 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Bunrang 2 (A2) Dé Sathairn Dé Sathairn, 1.00pm - 3.00pm (am na hÉireann)

Spás ar fáil

29 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Meánrang 1 (B1) Dé Sathairn Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm (am na hÉireann)

Spás ar fáil

29 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Meánrang 2 (B2) Dé Sathairn Dé Sathairn, 4.00pm - 6.00pm (am na hÉireann)

Spás ar fáil

29 Eanáir 2022 Cláraigh anois
Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Iarratasóirí na MGO (Hibernia) Dé Sathairn Dé Sathairn, 29 Eanáir 2022, 10.00am - 4.30pm

Spás ar fáil

29 Eanáir 2022 Cláraigh anois

Ár gcuir chuige múinteoireachta

Tá siollabais chuimsitheacha forbartha ag Gaelchultúr agus leantar na siollabais seo i ngach rang ag gach leibhéal.

Baineann cuid múinteoirí Ghaelchultúir úsáid as an gcur chuige cumarsáideach, rud a chiallaíonn go mbíonn deis ag na foghlaimeoirí páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach rang.

Bíonn obair bheirte agus obair ghrúpa i gceist go leanúnach, mar sin bíonn seans ag na foghlaimeoirí cleachtadh a dhéanamh ar an méid a mhúintear dóibh. Bíonn an bhéim ar labhairt na teanga agus ar an éisteacht den chuid is mó (ach amháin sa rang cruinnis), ach tugtar deis do na foghlaimeoirí an teanga a léamh agus a scríobh ó am go chéile chomh maith.

Foghlaim níos mó fúinn

Ceisteanna Coitianta

Beidh ríomhaire glúine nó deisce de dhíth ort, ceangal réasúnta leathanbhanda agus gléas cinn a bhfuil micreafón mar chuid de (ceann USB, más féidir).
Cuirfear cuireadh chuig gach rang chugat ar an ríomhphost timpeall 20 nóiméad roimh thús an ranga sin. Tiocfaidh an teachtaireacht seo ó Zoom – sin an t-ardán físchomhdhála a bheidh in úsáid leis na ranganna a sholáthar.
Beidh, cinnte. Tabharfar deis do gach foghlaimeoir tástáil theicniúil a dhéanamh sula dtosóidh an cúrsa agus déanfar aon fhadhbanna teicniúla a bheidh aige/aici a réiteach le linn na tástála sin. Ní gá duitse é seo a shocrú – beimidne i dteagmháil leat maidir leis an tástáil tar éis duit clárú don chúrsa.
Is féidir ach ní bheidh tú in ann páirt a ghlacadh in obair bheirte ná obair ghrúpa. B’fhearr ríomhaire deisce nó glúine a úsáid, mar sin.
Molaimid do na rannpháirtithe a gceamara a chur ar siúl le linn na ranganna de bhrí go gcuireann sé sin le hatmaisféar an ranga. Mura dteastaíonn uaitse do cheamara a chur ar siúl, áfach, ní gá duit é sin a dhéanamh.
Beidh ar a laghad seisear foghlaimeoirí eile sa rang agus ocht nduine dhéag ar a mhéad.
Beidh obair bheirte agus obair ghrúpa mar chuid lárnach de gach rang, mar sin beidh neart deiseanna labhartha agat. Beidh deis agat lámh fhíorúil a chur in airde agus ceisteanna a chur ar an múinteoir ó bhéal am ar bith is mian.
Ní bheidh. Seolfar leabhrán digiteach chugat roimh thús an chúrsa agus beidh tú ábalta an t-ábhar sin a úsáid le linn na ranganna agus chun staidéar a dhéanamh ó sheachtain go seachtain. Tá costas an leabhráin seo san áireamh i dtáille an chúrsa. Beidh fáil agat ar na nótaí ar fad ar líne freisin. Tá na ranganna ag an mbunleibhéal agus ag meánleibhéal 1 bunaithe ar an dá leabhar sa tsraith Gaeilge gan Stró!, ach ní gá d’fhoghlaimeoirí sna ranganna sin na leabhair sin a cheannach. Nóta: Beidh an leabhar Gramadach gan Stró! le ceannach roimh ré acusan a bheidh ag freastal ar Chruinneas 1 agus ar Chruinneas 2. Beidh siad in ann an téacsleabhar sin a cheannach ar leathphraghas (€10), móide postas.
I gcás na mbunranganna agus na meánranganna, beidh ceachtanna beaga scríofa i gceist ó am go chéile ach beidh an bhéim ar labhairt na teanga den chuid is mó. Múinfimid an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bheidh sí ag teastáil, agus féachfaimid i gcónaí gan an iomarca béime a chur uirthi. Beidh níos mó scríbhneoireachta agus gramadaí i gceist sna leibhéil is airde, go háirithe sna ranganna cruinnis.

Téarmaí agus Coinníollacha

  • Is féidir táille cúrsa a aisíoc ina hiomláine le foghlaimeoir suas go cúig lá oibre roimh thús an chúrsa. Is gá teagmháil a dhéanamh le foireann Ghaelchultúir ar an ríomhphost nó ar an nguthán agus an aisíocaíocht sin a iarraidh. (Tá ár gcuid sonraí teagmhála ar fáil anseo.)
  • Má shocraíonn an mac léinn i ndiaidh an chéad ranga gur mhaith leis/léi éirí as an gcúrsa, aisíocfar 60% den táille iomlán leis/léi. Ina dhiaidh sin, ní thabharfar aon aisíocaíocht don mhac léinn.
  • Tá sé de cheart ag Gaelchultúr Teoranta rang a chur ar ceal nó ranganna a chur le chéile.
  • IMás gá cúrsa a chur ar ceal, déanfar gach iarracht na rannpháirtithe a chur i rang eile nó a chlárú ar chúrsa ar líne. Tabharfar aisíocaíocht iomlán don chustaiméir mura bhfeileann na roghanna sin dó/di.
  • Ní féidir le mac léinn a c(h)lárúchán a chur siar ach uair amháin. Más mian leis/léi an clárúchán a chur siar, is gá é sin a chur in iúl d’fhoireann Ghaelchultúr faoi sheachtain a trí den chúrsa. Ní thabharfar aon aisíocaíocht don mhac léinn mura nglacann sé/sí le háit ar an gcéad chúrsa eile a bhfuil sé/sí in ainm is freastal air.
  • Má chláraíonn mac léinn ar an leibhéal mícheart, ní ghlacfaidh Gaelchultúr le freagracht ar bith maidir leis sin. Molaimid dár mic léinn ar fad tabhairt faoin triail Ghaeilge ar líne nó comhairle a lorg uainn le cinntiú go bhfuil siad ag tabhairt faoin leibhéal ceart.
  • Má tá mac léinn ag iarraidh bogadh go leibhéal eile, ní féidir gealltanas a thabhairt go mbeidh spás ar fáil dó/di sa leibhéal sin. Má bhíonn spás ar fáil, gearrfaidh Gaelchultúr €10 le híoc as an gcostas riaracháin a bhainfidh leis an aistriú. Ní féidir aistriú go leibhéal eile ach i ndiaidh an chéad ranga amháin.
  • Is gá táille iomlán an chúrsa a íoc roimh thús an chúrsa. Ní féidir freastal ar an gcúrsa mura bhfuil an táille iomlán íoctha.