Ranganna samplacha beo ar líne
Cuir in áirithe
Tús an chúrsa 11 Nollaig 2021
Críoch an chúrsa 11 Nollaig 2021
Cathain Dé Sathairn, 4.00pm - 4.30pm (am na hÉireann)
Seisiúin 1
Leibhéal Ardrang 1 (C1)
Ionad Ar Líne - Gaelchultúr
Sonraí an chúrsa
Eolas faoin rang
Ionad

Idir 3.00pm agus 5.00pm (am na hÉireann), Dé Sathairn, 11 Nollaig, déanfaidh Gaelchultúr ranganna 30 nóiméad a thairiscint ar líne le blaiseadh a thabhairt den stíl mhúinteoireachta atá againn.

Rang leathuair an chloig

Gaelchultúr,
11 Sráid an Chláraigh,
Baile Átha Cliath 2